05.12.2023

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

“Във връзка с влезлите в сила от 16.10.2022 г. нови Общи условия на „Електроразпределение Север“ АД за потребители и разписаният в тях ред за предоставяне на информация на клиентите, уведомленията за планирани прекъсвания на електрозахранването са публикувани на интернет страницата на дружеството на адрес: https://erpsever.bg/bg/prekysvanija.“

Print Friendly, PDF & Email