27.02.2024

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

На 18.09.2019 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна – „ДАНИЕЛ – С67 ЕООД“; „ОП ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИРАКМАН“; ЕТ „СТОЯН КЪРЧЕВ – АНИ“; „ПТК – КАРВУНА“; ЗП „АЛЕКСИН ГЕОРГИЕВ АЛЕКОВ“; „АГРОСПЕКТЪР“ ООД; ЕТ „ВАЛСПЕЙС – ВАСИЛ АТАНАСОВ“; ЕООД „СТАЛДЕР“; „АВТОГЛАНЦ“ ООД; вилна зона с. Божурец.

Print Friendly, PDF & Email