26.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

В периода 25.05.2022 – 27.05.2022 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от село Дончево: част от ул. 2-ра, 3-та, 7-ма, 8-ма, 9-та; ДЕТСКА КУХНЯ – СОЦ. ПАТРОНАЖ; Основно Училище с. Дончево "Св. Св. Кирил и Методий".

На 27.05.2022 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: Ул. „Вардар“ 2 – 16, 1 и 21, ул. „Генерал Гурко“ 8 – 30, 1 – 37, ул. „Иван Х Вълков“ 12, ул. „Отец Паисий“ 2 – 12, 7, ЕТ „РЕЗОН – БОЖАНКА АНДРЕЕВА 2012“, „ДЖЕРОНИМО КОМЕРС ВАРНА“ ЕООД, „ТРАТЕКС“ ЕООД, „ГОАНДА“ ЕООД, „МИЛИЦА 2011“ ООД.

В периода 25.05.2022 – 27.05.2022 г., от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крапец: ул. 1-ва, ул. 12-та, ул. 15-та, ул. 10-та и пресечките около тях.

На 27.05.2022 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Балчик – ул. „Бузлуджа“ – 8 а; ул. „Георги Бенковски“ – 27, 31; ул. „Дебър“ – 4; ул. „Иречек“ – 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17; ул. „Славянска“ – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16; ул. „Теменуга“ – 3, 6, 8 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 26.05.2022 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ж. к. „Дружба“ бл. 18, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, бл. 69, вх. А, Б и В, ул. „Стефан Стамболов“ 21 – 27, „ЙОСА“ ЕООД, „ЕВРОМАРКЕТ“ ЕООД, „ДЕА – АУТА“ ЕООД, „ЕЛИТ67“ ЕООД, ЕТ „АТАНАС ЧОБАНОВ“, ж. к. „Дружба“ бл. 20, вх. А, Б, В, Г, Д и Е, „АГРОМИЛЕКС“ ООД, оптична точка на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БЕРК“ ЕООД, ЕТ „БАУБЕК МУРАТ ФАИКОВ ДОБРИЧ“, „БЕРГОН – ИНТЕРНЕТ“ ЕООД, „ХМ ТОМИ“ АД, СД „Телевизионно обслужване“, ж. к. „Дружба“ бл. 19, вх. А, Б, В, Г, бл. 21, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, бл. 22, вх. А, Б, В, Г, ул. „Никола Петков“ 9, „ЖУЛИЕТА“ ООД, ЕТ „ЕЛЕНА 89 ДИМ. НИКОЛОВА“, ДП „Българс ки спортен тотализатор“, базови станции на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ТИ.КОМ“ АД, ЕТ „ПЛАМЕН ДОБРЕВ – ГАЛИ“, „ДАНФУС“ ЕООД, „ДЕМЕТРА – ЛАВ“ ООД, „ФАРМА ГРИЙ БГ“ ЕООД, РУ СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН ВАРНА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, шивашки цех на „МИС ВАНИНИ“ ЕООД, „ТЕХНОШАНС“ ООД, „Д ЕНД С – 2011“ ООД, „ГЕОРГИ КОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ“ ЕООД – „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“.

На 26.05.2022 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик – ул. „Георги Бенковски“ – 28, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 54; ул. „Димчо Дебелянов“ – 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12; ул. „Стефан Караджа“ – 6, 12; ул. „Хаджи Димитър“ – 1, 2, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24; ул. „Христо Ботев“ – 17; ул. „Шипка“ – 2 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 25.05.2022 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик – местност „Изгрев“ – ул. 5, 6, 16; местност „Фиш – Фиш“ – ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 23.05.2022 г., от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Крапец: ул. 1-ва, ул. 12-та, ул. 15-та, ул. 10-та и пресечките около тях.

На 23.05.2022 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Соколово – ул. „Витоша“, ул. „Дунав“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Комсомолска“, ул. „М. Петров“, ул. „Места“, ул. „Мусала“, ул. „Осъм“, ул. „Пирин“, ул. „Рила“, ул. „Родопи“, ул. „Ропотамо“, ул. „Струма“, ул. „Теменуга“; гр. Балчик – ул. „Приморска“ – 8 вх. А, В, Г, Д Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 23.05.2022 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: част от ул. „Бачо Киро“, част от ул. „Гривица“.

В периода 17.05.2022 – 20.05.2022 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: част от ул. „Бачо Киро“, част от ул. „Гривица“.

На 20.05.2022 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: с. Златия, с. Малка Смолница.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Миладиновци, с. Ловчанци, с. Полк. Иваново, с. Смолница, с. Карапелит, част от околовръстен път Добрич – ВИВА АГРОТЕКС ЕООД, ФЕНИКС ЛЕЯРЕН ООД, КЛАС 2000 ЕООД, ЗП АНКО АСЕНОВ ТОДОРОВ , ВяЕц Еко Енерджи 2 – Еко Енерджи 3; ЗП ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПАНТЕЛЕЕВ; АДМИРАЛ ГРУП -3 ЕООД с. Смолница.

В периода 17.05.2022 – 19.05.2022 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добричка: с. Миладиновци, с. Ловчанци, с. Полк. Иваново.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Златия, с. М. Смолница, с. Смолница, с. Карапелит, част от околовръстен път Добрич – ВИВА АГРОТЕКС ЕООД, ФЕНИКС ЛЕЯРЕН ООД, КЛАС 2000 ЕООД, ЗП АНКО АСЕНОВ ТОДОРОВ ,ЗП ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПАНТЕЛЕЕВ, ВяЕц Еко Енерджи 2 и Еко Енерджи 3, АДМИРАЛ ГРУП -3 ЕООД с. Смолница .

На 18.05.2022 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Х.Димитър”; ул. „Витоша”; ул. ”Калиакра”; ул. „Изгрев”; ул. „Пирин”; ул. „Родопи”; ул. „Нефтяник”; ул. „Рила”; ул. „Добри Орлов”; ул. „Ал. Пушкин”; бул. „България”; бл. „Изток” вх. А; РПК „Съгласие”; „Електра 03” ООД; „Дионикс инвест” ООД; „Дефко” ЕООД; „Бултрейд 2002” ООД; „Фарин” ЕАД; „Топливо” ООД; ЦДГ „Детелина”; „Пътно строителство” АД; „Агровит” ООД; Военно формирование „26870Б”; х-л „Монако”; „Теленор България” ЕАД; „Калацерка”; „Пречиствателна станция”; „Агрисилоз” ЕООД; „Агроспектър” ООД; „НЕФТ и ГАЗ” ЕАД; „Топли� �о”; „Строймаркет” ООД; Бензиностанция „Братя Тончеви”; ГРУ „Каварна 1“; ГРУ „Светлина“.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

Print Friendly, PDF & Email