22.07.2024

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Добрич и Силистра уведомява своите клиенти, че:

На 11-13.09.2019 г.от 08.30ч. до 17.00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването по ВЕЛ ОКС, п/ст Г. Тошево. Без захранване за посочения период ще останат трафопостове в гр. Г. Тошево: ТП Скития, ТП ОКС, ТП Фуражен цех, ТП Околовръстен, ТП Поливен участък и фирмите захранвани от тях: „Скития“, „Петров-Агропродукт“, „Дан-Кос“, „ЗП ПетърПетров“, „ЧЗС Ивелин Иванов“, „ЗП Тихомир Илиев“, Дефко Зърнобаза“, „Вени-94“, „Симеон-Георгиев“, „Агро-Трейд“. от ПС Тошево

Print Friendly, PDF & Email