05.12.2023

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

В периода 02.12.2019 – 06.12.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Победа, с. Котленци, с. Минково, с. Свещарово.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на ТП1 и ТП2 Царевец, МТП Царевец, ТП1 и ТП2 Стефан Караджа, ТП Ген. Колево, МТП Оранжерия, МТП Детелина.

В периода 02.12.2019 – 03.12.2019 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – бул. „България 71“; „Техно стил“; „ЕТ Теохарев“; „СД Монолит – АС“ района около бензиностанция „Братя Тончеви“.

В периода 28.11.2019 – 29.11.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Царевец.

На 29.11.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божан, с. Поп Груево, с. Фелдфебел Дянково, с. Хитово, с. Воднянци, с. Алцек, с. Дряновец и Фурладан.

На 28.11.2019 г., от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна – ул. „25 – ти Септември”; ул. „Васил Левски”; ул. „Цар Симеон”; ул. „Лев Толстой”; ул. „Райко Даскалов”; ул. „Оборище“; ул. „Цар Клоян“; бл. „Козлодуй“; ул. „Н. Вапцаров“; ул. „Гурко“; ул. „Спартак“; ул. „Стефан Караджа“.

В периода 27.11.2019 – 28.11.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стефан Караджа.

На 28.11.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Жегларци, с. Орляк, с. Зърнево, с. Кочмар, с. Подслон, с. Поручик Гешаново, както и на съоръжения на ВиК, "ЕКОФРУКТ", "ВЕС" ООД и "Агроимпулс" Кочмар .

На 27.11.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна – с. Могилище; с. Иречек; с. Видно; хотелски комплекс „Джулай Морнинг“; „Юрмала ЕООД“: ГРУ „Динамик”; ВяЕЦ „Видно”; НС „Вранино”; НС „Иречек”; НС „Иречек 1”; „Лиман 8”; „Шилекомплес Видно”.

На 27.11.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Тервел – обекти ТП Хидроглобус ВиК и МТП Ремонтна работилница Горско Стопанство, с. Безмер, с. Мали Извор, с. Сърнец, с. Ангеларий, с. Коларци, с. Оногур, с. Балик, с. Гуслар.

На 26.11.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна – с. Вранино; с. Челопечене; с. Травник; с. Септемврийци; с. Белгун; с. Крупен; ПС Капково; „Каменни кариери Крупен”; „Хаос Инвес – 1 ЕАД”; „Ребел ЕООД”; Кооперация „Асен I” ; ЕТ „Бонев – 63”; „Белсуин ЕООД”; „Телевизионна кула” Травник; ПС Могилище; ВяЕЦ „Иист“; ВяЕЦ „ВТК“; ВяЕЦ „Б – 3 Експорт“; ВяЕЦ „Могилище север“; ВяЕЦ „Крис I“; ВяЕЦ Вр анино 1“.

В периода 25.11.2019 – 26.11.2019 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ТП ТКЗС Пчеларово.

На 26.11.2019 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Нова Камена, с. Кладенци, с. Градница, с. Главанци, с. Каблешково, с. Честименско и с. Професор Златарски.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

Print Friendly, PDF & Email