05.12.2023

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

На 14.11.2019 г. от 10.30ч. до 14.30ч. поради извършване на съоръженията за доставка на електроенергия,

в района на:с.Сърнено,с.Сираково,с.Великово,с.Средина и част от село Спасово.

Oт ТП Сърнено, ТП Сираково, ТП Средина, ТП 6 Спасово, ТП Великово , ТП ТКЗС Спасово, МТТ Вивател и БКТП Глобул,ТП Птицеферма и МТП Птицеферма.

Print Friendly, PDF & Email