25.02.2024

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

На 14.11.2019 г. от 10.30ч.до 14.30ч. поради извършване на съоръженията за доставка на електроенергия,

в района на:с.Сърнено,с.Сираково,с.Великово,с.Средина и част от село Спасово.

Oт ТП Сърнено, ТП Сираково, ТП Средина, ТП 6 Спасово, ТП Великово , ТП ТКЗС Спасово, МТТ Вивател и БКТП Глобул,ТП Птицеферма и МТП Птицеферма.

Стефко Драганов/Stefko Draganov

Старши Специалист КМ и СТИ-Запад / Senior Specialist Coordination grid and RCM – West
РОЦ Добрич&Силистра/DSC Dobrich / Silistra
tel: + 359 86 815 502

fax: +359 86 820 546

“Electrodistribution North” AD 56 Veliko Tarnovo Str.

7500 Silistra

M +359 884 774 516

Stefko.Draganov

Следното съобщение е предназначено единствено за поименно посочения. Ако вие не сте посочения получател, вие не следва да разпространявате, изпращате или копирате този имейл. Моля уведомете изпращача веднага чрез имейл, че по погрешка сте получили този имейл и веднага го изтрийте от вашата система. Препращането на имейли не може да бъде напълно сигурно, тъй като информацията може да бъде прекъсната, подправена, изгубена, унищожена, пристигнала късно или непълна или да съдържа вируси. Следователно получателят не поема отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в съдържанието на съобщението, което се поражда заради препращането на имейла.

Print Friendly, PDF & Email