20.09.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

От 01.10.2020г. до 06.10.2020г. от 09.00ч. до 15.00 ч.,

поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: къмпинг Шабла и почивна станция на МС

ТП-Къмпинг Шабла,МТП-Къмпинг ,ТП-УБО 2,ТП-УБО 1.

От 01.10.2020г. до 06.10.2020г. от 09.00ч. до 15.00 ч.,

поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: гр.Шабла местност Соргуна.

ТП-Юг 2 ТП-ПС 2 Шабла МТП-Градини

От 01.10.2020г. до 06.10.2020г. от 09.00ч. до 15.00 ч.,

поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Ваклино,с.Смин,с.Черноморци

ТП Черноморци; ТП Смин; ТП 1 Ваклино; ТП 2 Ваклино; МТП Ваклино;ТП ПС Ваклино;ТП ПС Смин;МТП-Инф. Център Д-лак;МТП-Адата

От 05.10.2020г. до 07.10.2020г.от 09.00ч. до 15.00 ч.,

поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Крапец

ТП 1 Крапец; КТП Крапец; МТП Крапец; ТП 2 Крапец; ТП 3 Крапец; МТП Зеленчукова градина;ТП ПС Крапец;МТП Сондаж

От 08.10.2020г. до 13.10.2020г. от 09.00ч. до 15.00 ч.,

поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на с.Смин,с.Черноморци

ТП Черноморци; ТП Смин

На 06.10.2020г. от 08.00ч. до 12.00ч. поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: град Добрич:

Ул. „Даме Груев“ 1, 11 – 15, 2 и 4, ул. „Дойран“ 2 и 4, ул. „Охрид“ 32 и 35, ул. „Възраждане“ 4, площад „Свобода“ 4, „ДБ ФИН“ ЕООД, „ТИТО РИ ОКСИДЖЕН“ ЕООД, ТПК „ПРОГРЕС“, „ЕЛИС 99“ ЕООД, „ДАН“ ЕООД, „НОВЪЛ 93“ ЕООД.

БКТП Център Добрич

Временни смущения в електрозахранването са възможни :

На 06.10.2020г. от 13.00ч. до 17.00ч. поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: град Добрич:

Ул. „Вихър“ 1 – 5, 2 – 6, ул. „Ильо войвода“ 1 – 9, 2 – 6, ул. „Отец Паисий“ 1, 13 – 17, 22 – 28, ул. „Полковник Дрангов“ 1 – 9, 2 – 8, ул. „Райна Гнягиня“ 7 и 12, ул. „Славянска“ 1 – 11, 2 – 12, ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, детска кухня на Община град Добрич, административна сграда на АПИ „ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ДОБРИЧ“ и „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, детски хор на ДХД „КУЛТУРА“ Община град Добрич, хор „ДОБРУДЖАНСКИ ЗВУЦИ“, „ТОЛБУХИН“ ЕООД.

ТП Полковник Дрангов Добрич

На 05.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч. поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: град Добрич:

Ул. „Александър Стамболийски“ 2, вх. А, Б и В, 12 – 16, ул. „Вардар“ 1, вх. В, Г и Д, ул. „Генерал Гурко“ 5, 11 и 20, гаражи, ул. „Генерал Скобелев“ 2, вх. А, Б и В, 3 – 9, 21 и 23, ул. „Ерма“ 1, ул. „Княз Дондуков“ 2, вх. А, Б и В, площад „Македония“ 22, ул. „Отец Паисий“ 1 – 13, 14 – 30, ул. „Полковник Калотинов“ 1 – 15, 2 – 6, ул. „Райна Княгиня“ 1 – 5, 2 – 8, ул. „Тунджа“ 4, офис на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЧЗП „АТАНАС НИКОЛОВ КОСТОВ“, „БРАТЯ СИНДЖИРЛИЕВИ“ ООД, „МИЛЕВА“ ЕООД, „ДИМ“ ЕООД, стоматологичен център „СТАТУС“ ООД, „ВАСИЛЕВ И БРАТ“ ООД, „НИКМАР“ ООД, „СТАНГО 89“ ЕООД, АИППМПДМ „Д – Р ДИАНА ЯНКОВА ТОДОРОВА“ ЕООД, оптична точка на „БЕРГОН – ИНТЕРНЕТ“ ЕООД, СМТЛ „АРТ ДЕНТАЛ 222“ ООД, ЕТ ДИАНА – Б. БАНКОВ“, архиерейско наместничество град Добрич.

ТП Полковник Калотинов Добрич, ТП 30 Добрич

На 29.09.2020г.от 09.00ч. до 16.00 ч.,

поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, ВЕЛ Керамичен завод от п/ст Генерал Тошево. Без електрозахранване в гр. Генерал Тошево ще остане завод „Керамик“,Гентомил,Геотерм, кв. „Пастир“, и улиците: „Ел. Пелин“, „В. Ангелов“, „Марица“ и „В. Маринов“

ТП Ел. Пелин, ВС Керамичен Завод, ТП Кравекомплекс БКТП Гентомил,ТП 1 Пастир, ТП 2 Пастир.

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Земенци, с.Загорци, с.Добрево, с.Свобода.

МТП Земенци, ТП1 Загорци, ТП2 Загорци, ТП1 Свобода, ТП2 Свобода, ТП3 Свобода, ТП1 Добрево, ТП2 Добрево.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Александрия, с.Коритен, с.Абрит, с.Габер, с.Огняново, с.Кап. Димитрово, с.Северняк, с.Пор. Кърджиево .

TП1 Абрит, ТП2 Абрит, ТП ПС Абрит, МТП Абрит 3, TП1 Александрия, МТП Александрия, МТП Текето, TП1 Коритен, ТП2 Коритен, MTT Глобул Коритен, TП Тел. Кула Коритен, ТП Кап.Димитрово, МТП Габер, МТП Огняново, МТП Кърджиево, МТП Северняк.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Северци, с.Лозенец, с.Черна, с.Крагулево.

ТП1 Северци, ТП2 Северци, ТП1 Лозенец, ТП2 Лозенец, ТП3 Лозенец, ТП ТКЗС Лозенец, ТП Овцекомплекс Лозенец, MTT Сондаж Лозенец, ТП1 Черна, ТП2 Черна, ТП Крагулево.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Полк. Дяково, с.Благовец.

ТП1 Дяково, ТП2 Дяково, МТП Дяково, ТП Кравекомплекс Дяково,ТП Благовец.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Крушари.

ТП1 Крушари, ТП2 Крушари, ТП3 Крушари, ТП6 Крушари, ТП7 Крушари, ТП Орлов Крушари, ТП Зърнени храни Крушари, ТП Метал Крушари.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Бистрец, с.Телериг, Еф.Бакалово, с.Зимница, с.Брестница, с.Коларци.

ТП1 Бистрец, ТП2 Бистрец, ТП1 Телериг, ТП2 Телериг, ТП3 Телериг, ТП ПС Телериг, TП Зимница, ТП1 Бакалово, ТП2 Бакалово, ТП Брестница, ТП ТКЗС Коларци, ТП1 Коларци, ТП3 Коларци.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Крушари.

MТП Сондаж Крушари, ТП ПС Крушари.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Крушари.

ТП Фуражен цех Крушари.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Врачанци, с.Росеново, с.Божурово, с.Овчарово, с.Ломница, с.Сливенци, гр. Добрич.

гр. Добрич – МТП Газоразпределителна станция Добрич, МТП Градинар Добрич, TП1 Врачанци, ТП2 Врачанци, ТП Екострой Врачанци, ТП Асфалтова База Врачанци, ТП1 Росеново, ТП2 Росеново, МТП Свинеферма Росеново, ТП Помпена Росеново, ТП1 Божурово, ТП2 Божурово, ТП3 Божурово, ТП Тухларна Божурово, МТП ТКЗС Божурово, МТТ Глобул Божурово, ТП1 Овчарово, ТП2 Овчарово, ТП3 Овчарово, ТП4 Овчарово, ТП5 Овчарово, ТП Детски Дом Овчарово, МКРУ 7-БИО Овчарово, МКРУ Овчарово, БКТП6 Овчарово, БКТП Кланица Овчарово, МТП Кравеферма Овчарово, БКТП Мандра Овчарово, МТП Идея Овчарово, ТП1 Ломница, ТП2 Ломница, ТП3 Ломница, ТП Свинеферма Ломница, ТП Сливенци.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: с.Лясково, с.Камен, с.Житница, с.Козлодуйци, с.Пчелник, с.Тянево, с.Черна, гр. Добрич.

гр.Добрич – БКТП Здравко, ТП БКС, МТТ СД2, ТП ПС Рилци,

ТП1 Козлодуйци, ТП2 Козлодуйци, ТП3 Козлодуйци, ТП4 Козлодуйци, ТП5 Козлодуйци, МТП Кравеферма Козлодуйци,ТП ТКЗС Козлодуйци, ВС Пречиствателна станция Врачанци, ТП Камен, ТП1 Лясково, ТП2 Лясково, МТП Лясково, МТП Свинеферма Лясково, МКТП БТК Житница, ТП1 Житница, ТП2 Житница, ТП3 Житница, ТП ТКЗС Житница, ТП1 Тянево, МТП Тянево, ТП Поливен участък Тянево, МТП ТКЗС Тянево, ТП1 Пчелник, МТП Пчелник, ТП Хижа Пчелник, ТП Сушилня Черна.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

От 05.10.2020г. до 30.10.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч., поради извършване на на съоръженията за доставка на електроенергия, в района на: гр.Добрич .

ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП Силози, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич, с.Паскалево – МТП Сондажен кладенец Паскалево, TП Птицеферма Паскалево, TП Фуражен цех Паскалево, ТП Кравеферма Паскалево, ТП1 Паскалево, ТП2 Паскалево, ТП3 Паскалево, ТП4 Паскалево.

Изключванията ще бъдат само в делнични дни!

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61

Print Friendly, PDF & Email