06.04.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

На 02.04.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик – ул. „Черно море“, част от ул. „Георги Раковски“, част от ул. „Кою Райчев“, ул. „Поп Димитър“, ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Омуртаг“, сграда на В и К, ул. „Васил Априлов“, училище „Христо Ботев“, част от ул. „Черно море“, част от ул. „Захари Зограф“, ул. „Йордан Йовков“, част от ул. “Георги Раковски“, част от ул. „Бяло море“, ул. „Драва“, офис на „СОД – Албена“, пералня „Миг – кар“, сграда на „Екостил“, ул. „Д-р Вичев“, ул. „Дионисополис“, детска градина, нотариални кантори, магазини и офиси, ул. „Велики Преслав“, ул. „Генерал Попов“, ул. „Емона“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Петър Перон“, ул. „Шкорпил“, църква „Свети Георги“, сграда на поща и БТК, Община Балчик, РПУ Балчик, НЧ „Пайсий Хилендарски“, офис на РПК, част от ул. „Черно море“, ул. „Константин Кисимов“, ул. „Димитър Желев“, исторически музей и етнографска къща, хотел „Балчик“, ул. „Д-р Борис Добрев“, подземен паркинг, част от ул. „Иван Вазов“, ул. „Пирин“, част от ул. Любен Каравелов“, част от ул. „Плиска“, градски стадион, част от ул. „Иван Вазов“, част от ул. „Любен Каравелов“, част от ул. „Плиска“, част от ул. „Д-р Златко Петков“, р-т „Престиж“, магазини.

На 01.04.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик – училище „Антим I“, ЦДГ 2, магазини „Феонекс“ и „АВС“, цех за рапани, бивш мелничен комбинат, част от ул. „Арда“, част от ул. „Струма“, част от ул. „Волга“, част от ул. „Дунав“, част от ул. „Средна гора“, част от ул. „Рила“, блокове: „Дунав 1“, „Дунав 2“, „МНО 2“, 30, 31, 33, социален патронаж, магазин „Фреш“, част от ул. „Д – р Желязко Бончев“, „Български пощи� ��, част от ул. „Христо Ботев“, част от ул. „Варненска“, част от ул. „Янтра“,офис на „Балчикнет“, ул. „Камчия“, част от ул. „Струма“, ул. „Еделвайс“, част от местност „Сухите лозя“, сервиз „Автобриз Инвест“ и „Георги П. Георгиев“, хранителни борси „Пато“ и „Бони“, част от ул. „Христо Ботев“, част от ул. „Черно море“, част от ул. „Асен Петков“, блокове: „Балик 1“, „Балик 2“, 21, 22, 24, 25, 26, гаражи, магазини: „Аквилон“, „Шоколино“, под блок 22, аптека, търговски комплекс срещу блок 22, ул. „Инж. Иван Чернев“, хлебозавод „Балклас“, ППС на мобил� �и оператори към съответните блокове. част от ул. „Асен Петков“, част от ул. „Борис Янев“, ул. „Иван Пенаков“, част от ул. „Д-р Желязко Бончев“, блокове: 34, 35, 36, 39 и 40, сладкарница „Преслава и Мадлен“, медицински център, аптека и дрогерия, ЦНСТ. част от ул. „Асен Петков“, част от ул. „Борис Янев“, блокове: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, част от ул. „Д – р Желязко Бончев“, ППС на мобилни оператори към съответните блокове.

На 30.03.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик – Районен съд гр. Балчик, ЕТ „Васил Григоров“, „Атанас Жечев АГРО“, стопански двор на Марин Хаджиев, част от блокове на ВВС: 1, 2, 3, 4, 5, и 10, част от ул. „Стара планина“, част от ул. „Варненска“, част от ул. „Тунджа“, част от ул. „Ком“, част от ул. „Средна гора“, ул. „Росица“, част от ул. „Янтра“, ул. „Странджа“, ул. „Родопи“, ул. „Ропотамо“, част от ул. „Черни връх“, част от ул. „Люлин“, ЗК „Изобилие“, борса „Кедър“, сервиз „Лемакар“, ул. „Иречек“, ул. „Шипка“, ул. „Славянска“, ул. „Теменуга“, ул. „Дебър“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Етър“, вили и стопански двор на местност „Разкопки“.

На 27.03.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик – Агро резерв“, „Съни пропъртис“, „Маша красс“, част от в. з. „Сборно място“, част от в. з. „Бели скали“, комплекс „Двореца“ – ботаническа градина, заведения, магазини, офиси, ресторанти и хотели, част от в. з. „Бели скали“, част от алея „Дамба“ под „Двореца“, комплекс „Тихия кът“, спа център „Реджина Мария“, ресторант „Корона“. сграда на ПГ за КОС, хот ел „Париж“, почивни станции: „Свобода“, „Овчаровски плаж“, „БЧК“, бензиностанция на „Албенски път“, част от в. з. „Сборно място“, част от комплекс „Двореца“.

В периода 09.03.2020 – 27.03.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Коритен, с. Абрит, с. Габер, с. Огняново, с. Кап. Димитрово, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево. Прекъсването ще се състои само в делничните дни на посочения период..

В периода 09.03.2020 – 27.03.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бистрец, с. Телериг, с. Еф. Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци. Прекъсването ще се състои само в делничните дни на посочения период..

В периода 09.03.2020 – 27.03.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Козлодуйци, с. Пчелник, с. Тянево, с. Черна. Прекъсването ще се състои само в делничните дни на посочения период.

На 26.03.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик – ЗК „Черно море“, бетонов възел „Стимекс“, бензиностанция „Доджи комерс“, „Аргон корект“, „Автотранс Петков“, „Навибул холдинг“, ул. „Генерал Стоянов“, блокове на ВВС: 6, 7, 8 и 9, част от ул. „Стара планина“, част от ул. „Ком“, ул. „Родопи“, ул. „Ропотамо“, ул. „Огоста“, казан на „Никола Малев“, „Колорит 90“, „Скални материали“, „Автотранс – 70“, ППС н а „Пристанищна инфраструктура“, малка и голяма ПС на В и К, поделение на ВМС, част от в. з. „Бели скали“, част от в. з. „Сборно място“, в. з. „Кулака“, „Нижкаб“, Шивашки цех „Джетека“.

На 25.03.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик – ТП на писта на летище Балчик, ул. „Тузла“, ул. „Калиакра“, част от ул. „Ивайло“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Страцин“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Шейново“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Крим“, ул. „Гривица“, ул. „Севастопол“, детска градина, ППС на мобилни оператори, МО, МВР, санаториум „Тузла“, морска администрация, болница, вили и заведе ния в комплекс „Тузлата“, комплекс „Хелиос“ .

На 24.03.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик – ул. „Осъм“, ул. „Вит“, част от ул. „Тунджа“, част от ул. „Средна гора“, ул. „Искър“, база на ВВС, част от местност „Сухите лозя“, панорамен път ул. „Волга“, част от ул. „Струма“, част от ул. „Стара планина“, част от „Елпром“ Балчик .

На 23.03.2020 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Балчик – Търговски обект „Топливо“, Търговски обект – Диляна Георгиева Савова, „Стара планина“ 2 а „М – С ТЕРМО“ ООД, „Сплендит“, „АКВИЛОН“ ООД, „ПНП ГРУП“ ул. „Стара планина“ 2 .

На 23.03.2020 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик – ул. „Хаджи Димитър“, част от ул. „Георги Бенковски“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Стефан Караджа“. , ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, детска градина „Чайка“, площад „Възраждане“, част от ул. „Георги Бенковски“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Кою Райчев“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Хан Аспарух“, част от ул. „Александър Стамболийски“, част от у л. „Христо Ботев“, ул. „Панайот Волов“, част от ул. „Черно море“, ул. „Пушкин“, част от ул. „Добротица“. ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Черно море“, автогара, магазини около автогара, дрогерия, РУСО, част от ул. „Добротица“, част от ул. „Д – р Златко Петков“, ул. „Христо Смирненски“, част от ул. „Захари Зограф“, ул. „Бяло море“, част от ул. „Патриарх Евтимий“, част от ул. „Плиска“, ул. „Ангел Кънчев“, част от ул. „Георги Раковски“, МБАЛ, поликлиника, спешен център .

На 20.03.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик част от ул. „Дунав“, к – с „Панагория“, „Грийн планет“, цех за дограма, строителна борса, част от ул. „Стара планина“, част от ул. „Тунджа“, част от ул. „Черни връх“, пицария „Верони“, бензиностанция „Петрол“, ветеринарна клиника, НЧ „Васил Левски“, магазин „Лидл“, част от ул. „Люлин“, част от ул. „Средна гора“, част от ул. „Варненска“, част от ул. „Я нтра“, бивша автомобилна школа, част от ул. „Христо Ботев“ – магазини и жилища, хлебозавод „Балклас“, бензиностанция „Лафи“, блокове: 3, 4, 5, 6, 7, 31, 32 и 33, бивша база на ТПК. блокове: 8, 9, 10, 11, албенска кооперация, детска ясла, част от ул. „Борис Янев“, част от ул. „Асен Петков“, гаражи на блокове: 19, 20 и 21, комплекс „Форум“.

На 20.03.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: Ж. к. „Балик“, бл. 61, вх. А, Б, В и Г, бл. 62, вх. А, Б и В, гаражи, ул. „Цар Освободител“, ул. „Орфей“, ул. „Маргарита“, ЕТ „МАРГОТИНА 92“, ЕТ „НАИ“ НЕДЯЛКО АТ. ИВАНОВ, ЕТ „ДОБРИ ПЕЙЧЕВ ДОБРЕВ“, ЕТ „ДАР 2000“ ПЛАМЕН СТОЯНОВ, „ТЕМПО – ТРАВЕЛ“ ООД, „ДЕСИСЛАВА 3“ ЕООД, „АМИГО“ ЕООД, ЕТ „ДЕСИСЛАВА – АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ“, ЕТ „ШАНС – ГЕОРГИ АНДРЕЕВ“, „РАДО – КАР“ ЕООД, „ДИМ� � ТРЕЙД – 2014“ ЕООД .

На 19.03.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. „Димитър Ковачев“, бл. 25, вх. В и Г, бл. 27, вх. А, Б и В, бл. 51, вх. А, Б и В, ул. „Маргарита“, ул. „Орфей“, бл. 20, вх. А и Б, ж. к. „Балик“, бл. 63, вх. А, Б и В, ЕТ „ИСТРА – РУСИ ВЕЛЧЕВ“, ЕТ „ИВАНОВ – ДТБ – ДОБРИ ТОДОРОВ“, ЕТ „ГЕОРГИ МОМЧЕВ“, ЕТ „БЕТИ СТИЛ – МИЛКА НАНКОВА“, „ДЕМЕТРА – ЛАВ“ ООД, „ИВАНЕСКО 79“ ЕООД, ЕТ „ДЕНИ ИВАНКА НЕДЯЛКОВА“, „БЛУ СПАЙС“ ООД, ЕТ „ВАЛЕ� �ТИНА“ А. НЕДЯЛКОВ, „ИДАЛГО 4“ ЕООД, оптична точка на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

На 18.03.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: ул. „Бойчо Огнянов“, бл. 17, вх. Б, бл. 19, вх. А и Б, ул. „Емона“, бл. 2, вх. А и Б, бл. 3, вх. В и Г, бл. 5, вх. А и Б, бл. 8, вх. А и Б, ул. „Горски извор“, бл. 1, вх. А и Б, ул. „Димитър Ковачев“, бл. 10, вх. А, Б и В, ул. „Боряна“, бл. 5, вх. А, Б, В, Г и Д, бл. 6, вх. А и Б, бл. 7, вх. А и Б, бл. 8, вх. А, Б и В, ЕТ „Д – Р МАРГАРИТА ЦОНЕВА – ИППСП“, ЕТ „ПРИМА“ ПАВЕЛ ПЪРВЕВ, „НИКИ – 70“ ЕООД, ул. „Трапезиц а“, „ТОМИ“ АД .

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

Print Friendly, PDF & Email