15.07.2024

ЕК разяснява с кампания банковите ни права

Business people negotiating a contract, they are pointing on a document and discussing together

Като част от международната кампания на Европейската комисия „Имаш право“ българите ще получат повече информация за правата си при използване на банкови услуги.

Проучване показва, че само 32% от българите са наясно, че банките трябва да представят стандартизирани детайли за своите такси, a едва 43% са информирани, че при смяна на банка новата институция трябва да се погрижи за процеса по прехвърляне на всички сметки.

Целта на кампанията е да осведоми потребителите за банковите им права, които са гарантирани от Европейския съюз. Те включват такива, свързани с получаването на информация за условията, осигуряването на независим уебсайт, сравняващ таксите на различните институции, смяна на банка и прехвърляне на съществуващи сметки.

Тези права са регламентирани от Директива на ЕС за платежните сметки, която гарантира по-голяма защита и прозрачност на банковите услуги у нас и в останалите страни членки.

Според Директивата европейските граждани имат право да откриват платежна сметка за основни операции във всяка държава от ЕС. Освен това всеки жител на ЕС има право да прехвърли банковата си сметка в друга банка в същата страна, като новата институция трябва да поеме процеса по прехвърляне.

За максимална прозрачност на банковите такси сред изискванията на Директивата е и въвеждането на стандартизирана информация. Всяка банка трябва да разполага с документ с информация за таксите, свързани с най-често използваните услуги като директен дебит, паричен превод, дебитна карта, кредитна карта и овърдрафт както в онлайн, така и в печатен вариант.

Освен това всяка банка трябва да предоставя безплатно извлечение на клиентите си поне веднъж годишно с информация за разходите им и лихвите към тяхната сметка. Директивата прави задължително и наличието на поне един независим уебсайт, на който да се сравняват таксите по платежните сметки, които се начисляват от различните банки във всяка държава членка. У нас този уебсайт е предоставен от Българската народна банка.

Източник news

Снимка iStock

Print Friendly, PDF & Email