01.12.2023

До 49,4 млн. лв. се отпускат по бюджета на МРРБ за финансирането на Националното тол управление

До 49 415 820 лв. се отпускат по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за финансиране на Националното тол управление за 2019 г. Те са за възстановяване на разходи, направени за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ от началото на годината на база фактическо изпълнение. Средствата са предназначени за текущи и капиталови разходи.
За издръжка на Националното тол управление са предвидени 46 003 750 лв. От тях 11 000 200 лв. са за възстановяване на разходи по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние. Останалите средства са за оборудване на работни помещения на НТУ, разходи за поддържане на автомобилите на тол контрола, на терминалите за самотаксуване, режийни разходи и т. н.
Капиталовите разходи са 3 412 070 лв. От тях част от средствата са за софтуерна разработка за вторична интеграция между Агенция „Митници“, МВР и НТУ за пътни такси и разрешителни, счетоводен софтуер и др.
Разчетите са разработени на база анализ на разходите, свързани с действащи договори във връзка с функционирането на Националното тол управление.
Средствата за Национално тол управление за 2019 г. са планирани по централния бюджет, а не по бюджета на МРРБ и се отпускат с постановления на Министерския съвет.

Print Friendly, PDF & Email