26.02.2024

До април ще продължат дейностите по проект „Грижа в дома“

До април ще продължат дейностите по проект „Грижа в дома“ в Добрич, съобщават от общината. За целта е сключено споразумение с Министерство на труда и социалната политика.
По този проект общината предоставя грижа в домашна среда на 321 лица – възрастни хора, в невъзможност за самообслужване, хора с увреждане.
Конкретните дейности са интегрирани здравно-социални грижи, психологическа и рехабилитационна подкрепа, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя.
Потребителите, желаещи да ползват интегрираните здравно-социални услуги по проекта, могат да подават заявления за включване лично или чрез упълномощено лице в община град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 702.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email