23.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Добрич праща медикаменти в Украйна

Медикаменти и превързочни материали за 9500 лв. ще заминат от Добрич за Украйна. Председателят на ОбС-Добрич Нивелин Радичков информира съветниците, че е разговарял с две фармацевтични фирми за закупуването им. В приетия бюджет на община Добрич за 2022 година има 10 000 лева за подпомагане на Украйна.
За 9500 лева ще се закупят лекарства, а останалите 500 лв ще бъдат дадени за транспорт до Украйна. Все още се урежда въпросът с транспортирането на помощта. ДТ

Print Friendly, PDF & Email