14.04.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Добрич пак да стане център за подготовка на здравни кадри – зависи от решение на Общинския съвет

Предложение за даване на съгласие за разкриване на филиал на медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”–Варна, в град Добрич внася кметът Йордан Йорданов на следващото заседание на Общинския съвет на 30 март.
Проектът предвижда във филиала да се провежда обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ със степен „Бакалавър” и възможност за практикуване при условията на болничната помощ. „Приветствам тази идея, имал съм разговори на тази тема с предишни ръководства на Добрич, но тя някак не получи подкрепа” – казва деканът на съществувалия медицински факултет в Добрич проф. д-р Енчо Калчев. „За подготовка на лекари не можем да говорим, но за здравни кадри е напълно реална възможност” – добави той.
Община град Добрич азполага със съвременна материално-техническа база за придобиване на общи и специализирани клинични знания и умения, както и с квалифицирани специалисти, които да подкрепят практическите занятия на студентите – се казва в дкладната записка.
Данните на Националния статистически институт, както и анализите на РЗИ за здравно-демографското състояние на жителите от региона, показват трайни тенденции към застаряване на населението и увеличаване на неговата заболеваемост. Това неминуемо води до нарастване необходимостта от медицински и социални услуги. респективно от все повече лекари, социални работници и особено от специалисти по здравни грижи за лечебните заведения, детските ясли и здравните кабинети в образователните институции. Тази необходимост става още по-голяма предвид факта, че много от специалистите по здравни грижи, които работят на територията на общината са в пред- и надпенсионна възраст.
По предоставени справки от здравните заведения за професията „Медицинска сестра“ свободните работни места към момента са 96, работещите в пенсионна възраст са 40, а в предпенсионна възраст – 12, за професията „Акушерка“ свободните работни места са 8, в пенсионна възраст са 3, и в предпенсионна възраст – 1.
Налице е тревожен дисбаланс между необходимостта и възможностите за реалното им обезпечаване. Всички тези негативни тенденции се очертаха с особена сила през 2020 г., в моментите, в които епидемията от COVID-19 достигна своя пик, и община град Добрич бе принудена, за да не спре дейността на част от отделенията на болницата в Добрич да подпомогне лечебното заведение с медицински специалисти от здравните кабинети. Тази подкрепа обаче е аварийна и може да се осъществи само при обучение на учениците в електронна среда от разстояние. Тя не може да реши трайно натрупаните през годините проблеми, нито да компенсира острия дефицит на кадри.
Идеята в града да се създаде филиал на Медицинския университет, който да подготвя специалисти по здравни грижи, се подкрепя и от добричката общественост. Проведените анкети показват, че зад тази идея стоят 811 граждани и 482 здравни специалисти от доболничните и болнични структури в Добрич и Добричка област, съсловни организации, Регионалната здравно-осигурителна каса.
През 1978 г. Висшият медицински университет –Варна разкрива свой филиал. През следващите 14 години в него се обучават над 700 студенти за придобиване на специалност „Магистър по медицина“ и се рехабилитират много специалисти. През 1996 г. в Добрич отваря врати Медицински колеж. До 2006 година повече от 300 студенти завършват в него специалностите „Медицинска сестра“ и „Рехабилитатор“. Голяма част от дипломиралите се в града ни специалисти намират реализация в лечебните заведения на Добрич.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email