22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Добричка област е на второ място по усвоени евросредства в Североизточния планов регион

Добричка област е на второ място по реализирани проекти и усвоени евросредства за предишния планов период – 2014-2020 година, в Североизточния планов регион след Варна, съобщиха на брифинг от Областния информационен център-Добрич.Сключени са 907 договора за над 297 млн. лева. В региона са сключени общо 5000 договора по различни евройски програми на стойност над 1 млрд. лева, като са изплатени към ммента 83 процента от средствата.
В Добричка област към 1 декември т.г. има сключени 944 договора, като 204 от тях са по Програмата за развитие на селските райони. Общата им стойност е над 304 млн. лв.
По оперативна програма „Региони в растеж” община Генерал Тошево приключи успешно 6 проекта за 6 908 162 лв., изцяло безвъзмездна финансова помощ /БФП/. Със средствата общината повиши енергийната ефективност на 10 обществени и 11 жилищни сгради. Община град Добри е договорила 12 проекта за 28 957 364 лв., като БФП възлиза на 92% или 26 522 794.94 лв. Средствата са вложени във въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради, ремонт на улици, тротоари, игрища, паркови пространств, ново улично и парково осветление, ремонтирана е сградата, в която се помещава приюта за бездомни лица и семейства и др. В процес на изпълнение са 4 проекта на обща стойност над 12 млн. лв. за обновяване на залите „Добрич” и „Нели Божкова” и за развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич.
По Програмата за развитие на селските райони в региона са слючени над 204 договора за над 100 млн. лева.Най-много проекти са подадени по мярка «Инвестиции в земеделски топанства» и „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.По подмярка «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» е одобрено финансиране в размер на над 20 млн. лв. за обезпечаването на 15 договора.
Най-голям размер на одобрен БФП е по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 10 общински проекта за 6 656 600 лв. са в процес на изпълнение, насочени са предимно към строителство и рехабилитация на уличната мрежа, обособяване и ремонт на спортни и детски площадки и други.
Изключително активна е дейността на местните инициативни групи в областта, посочиха експертите от центъра. 15 от проекти са финансирани чрез стратегията на Местната инициативна рибарска група „Балчик-Каварна-Шабла”. 22 проекта на частни лица са насочени към изграждане, оборудване и модернизация на ферми за аквакултури, подобряване на условия на труд, повишаване на тяхната конкурентоспособност и др.Общините Шабла, Балчик и Каварна са сключили договори по общо 6 проекти за 1 201 072 лв. БФП. Те са насочени към инвестиции на публичната инфраструктура и към възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на територия на трите общини16 собственици на риболовни кораби, 2 производителя на риба и други водни организми и 1 предприятие за преработване на продукти от риболов и аквакултури са подкрепени с европейска средства за преодоляване на последствията от Ковид 19 на обща стойност 1 404 475 лв. БФП. Общо договорите са общо 40, от които 15 са сключени през тази година. ДТ

Print Friendly, PDF & Email