24.06.2024

На днешната дата е роден Джон Атанасов – баща на съвременния компютър

На днешната дата през 1903 година е роден създателя на първия компютър.

Компютърът на Атанасов-Бери (на английски: Atanasoff-Berry Computer, съкратено ABC) е първият модел на електронен цифров компютър с регенеративна памет. Създаден е като университетски проект на новаторска сметачна машина в периода от 1939 до 1942 г. от Джон Атанасов и Клифърд Бери. Макар че АВС все още не е днешният универсален компютър със запаметена програма , в него са реализирани някои принципни решения, валидни и днес. Машината е проектирана и създадена по време на работата на Джон Атанасов като преподавател в катедрата по физика на Щатския колеж в Айова (на английски: Iowa State College, ISC). Целта е да се решават системи с до 29 линейни уравнения с 29 неизвестни по модифициран метод на Гаус, но проектът е прекъснат поради войната на стадий, на който машината е решавала системи уравнения с 3 до 5 неизвестни. След това е демонтирана и забравена. Получава широка известност в края на 1960-те по повод на патентния спор за ENIAC, когато АВС е цитиран като предходна реализация на някои от идеите, залегнали в ENIAC. В края на 1990-те е направена реплика на компютъра на Атанасов-Бери, изложена в Центъра за изчислителна техника и комуникации Дърам в Университета на Айова.

Източник: Wikipedia

Джон Вѝнсънт Атана̀сов (на английски: John Vincent Atanasoff) е американски физик, математик и електроинженер, създател на новаторска сметачна машина с отделен запомнящ модул, по-късно призната за един от първите електронни непрограмируеми компютри със специално предназначение.

Роден в многодетно семейство на българин и ирландка, той от малък проявява наклонност към математика и електротехника. Завършва електроинженерство, а след това защитава магистърска степен по математика и докторска дисертация по теоретична физика. Професионалната му кариера започва в Щатския колеж на Айова като преподавател по математика и физика. Научните му интереси и разработваните от докторантите под негово ръководство теми го изправят пред необходимостта от решаване на сложни диференциални уравнения, за които са необходими значителни по обем изчисления. Наличната изчислителна техника се изчерпва с настолни сметачни машини и табулатори. След няколко неуспешни опита да ги приспособи Атанасов стига до идеята за принципно нова машина за изчисления, основана не на механика, а на електричество и електроника. Тя извършва операции по решаване на системи с линейни уравнения по модифициран метод на Гаус, като превръща десетичните числа в двоични, извършва аритметични операции, използва логически изрази и записва междинните резултати в регенеративна памет. Двамата с Клифърд Бери създават прототип на машината, получила по-късно името компютър на Атанасов-Бери, но поради влизането на САЩ във Втората световна война проектът остава незавършен.

Войната променя из основи кариерата на Атанасов и в периода 1942 – 1952 г. той работи само по военни проекти. След това основава собствена консултантска компания, става успешен бизнесмен и през 1969 г. се пенсионира. През това време компютърната индустрия се развива и конкуренцията между производителите се изостря. През 1967 г. с Атанасов се свързват адвокати, научили за неговия предвоенен проект, и го призовават за свидетел по дела, свързани с патента на ENIAC. Така замисълът и реализацията на машината на Атанасов стават широко известни за първи път чрез съдебното решение по казуса Honeywell, Inc. v. Sperry Rand Corp, произнесено през 1973 г.
Признанието на Джон Атанасов като компютърен пионер идва трудно, тъй като приносът му е косвен. В САЩ е награден с Computer Pioneer Medal от Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) едва през 1984 г. Университетът в Айова също му отдава заслуженото, като финансира построяване на реплика на машината му, но най-много почести получава при двете си посещения в България, където е прославян като „българинът – баща на електронния компютър“, избран за чуждестранен член на БАН и награждаван неколкократно с ордени.

Print Friendly, PDF & Email