27.05.2024

Дико Иванов ще ръководи Общински съвет в община Добричка

Областният управител Кр. Кирилов закле новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на населени места в най-голямата по територия и брой населени места община в областта

Областният управител Красимир Кирилов свика със заповед и проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет в община Добричка. Той закле избраните общински съветници, новият кмет на общината Соня Георгиева и избраните в 27 населени места кметове. След като получи символа на местната власт – огърлие, от Кр. Кирилов, новият кмет на община Добричка Соня Георгиева благодари за кредита на доверие, който й дадоха избирателите в общината и призова всички – съветници и кметове на населени места, да работя заедно, всеотдайно, почтено и коректно. „Вярвам, че обединени, ще направим по-добър живота в община Добричка“ – каза кметът Соня Георгиева.

По втора точка от дневния ред Пламен Станчев – най-възрастният избран общински съветник, проведе избора на председател на ОбС Добричка. По процедурата бе направена една номинация – Дико Иванов от местна коалиция ГЕРБ /ЗНС/. След проведено гласуване г-н Иванов бе избран с 13 гласа „за“ и в мандат 2019-2023 ще ръководи работата на ОбС Добричка. Новоизбраният председател благодари на колегите си и пожела на всички смелост за трудните решения, така че след 4 години да се говори за мандата на новоизбрания общински съвет.

След избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за работата на ОбС Добричка за мандат 2019-2023 г. заседанието бе закрито.

Print Friendly, PDF & Email