02.10.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Десетки с ТЕЛК подават заявления за безплатни винетки

От началото на 2020 година, ежедневно десетки граждани подават заявления за безплатен винетен стикер. Той е безплатен за хората, които имат над 50% намалена работоспособност. Осигурената от държавата преференция се отнася и за родители или семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания, ненавършили 18-годишна възраст и до завършване на средно образование.
На правоимащите се издава безплатна електронна винетка с валидност от една година. Тя се отнася за един личен или съпружески лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.см и мощност до 160 к.с.
От тази година процедурата е облекчена. Към заявлението не се прилагат никакви документи. Справките се правят по служебен път от Дирекция „Социално подпомагане“. Заявленията може да бъдат подадени лично в социалната службаа по настоящ адрес, по електронен път или по пощата с обратна разписка. 
При подаване на документите служители на дирекцията проверяват оригиналите на: застрахователна полица „Гражданска отговорност“, голям талон на МПС, ТЕЛК-решение, пълномощно ако има такова, както и лична карта на декларатора.
Срокът за подаване на Заявление-декларация е 10 дни преди изтичане на валидността на сега действащата винетка. В случай, че винетният стикер е със срок на валидност до февруари, март и т.н., не е необходимо да се подава заявление през януари 2020 година.
Предвиден е 7-дневен срок за обработване и одобрение на документите, считано от датата на подаването им. Ако бъдат констатирани пропуски в изискваните документи, на заявителя се дава 3-дневен срок за отстраняването им.
Агенцията за социално подпомагане ще изпраща в Агенция „Пътна инфраструктура“ ежедневно списък на всички одобрени. 
В срок до края на работния ден, следващ този на изпращане на заявката, пътната агенция издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година. До края на работния ден след този на издаването на винетките, информацията се връща в Агенция „Социално подпомагане“ по електронен път.
Проверка за издаването й може да бъде извършина на страницата на Агенцията за социално подпомагане. Издадените от нея стикери влизат в базата данни на контролните органи.

Дони Илиева

Print Friendly, PDF & Email