15.07.2024

Ден на отворени врати в Районен съд – Балчик, днес

Районен съд – Балчик обявява Ден отворените врати днес. Той ще започне с посещение на ученици от СУ “Христо Ботев“ – Балчик, с директор Станислав Николов, в сградата на съда.

Младите граждани ще се включат в кампанията на Районен съд – Балчик, за изготвяне на препис на Конституцията на Република България. Те ще препишат на ръка глава шеста „Съдебна власт“, в която са регламентирани основни понятия, структурата и процедурите на третата власт.

Целта на Районен съд – Балчик е повишаване на правната грамотност и култура на младите хора, изграждане на отношение за значението на основния закон и възпитаване на уважение към него. Затова всеки от участниците от СУ „Христо Ботев“ ще получи екземпляр от Конституцията на Република България, предоставени от Висшия съдебен съвет.

Съдът е отправил покана до Народното събрание на Република България за гостуване на изложба „Всичко се състои в нашите сдружени сили“, посветена на 140 години от създаването на Търновската конституция. Тя ще бъде подредена на втория етаж в Съдебна палата – Балчик, и достъпна за всички посетители от 30 септември до 25 октомври тази година. Гостуването на изложбата е повод да си припомнят имената на представителите на град Балчик, взели участие в създаването на Търновската конституция. Участници по право в Учредителното Народно събрание са били Михаил Паничерски – председател на Балчишкия окръжен съд, Васил Холевич и Янаки Комнино като председатели на Балчишкия градски съвет, а Хаджи Гено Хаджижечов Холевич като депутат по избор.

Паралелно ще бъде представена в фоайето на втория етаж в сградата на съда изложба на Исторически музей – Балчик, „Храм на понтийската майка на боговете – Кибела“. Гостуването ѝ ще се осъществи в периода 30 септември – 4 октомври.

Откриването на двете изложби е насрочено за днес в 11,30 часа. Освен магистратите и съдебните служители, са поканени да присъстват уредници в Исторически музей – Балчик и граждани.

Денят на отворените врати включва също среща на магистратите със съдия от Германия, гост на Районен съд – Балчик, по Програмата за двустранен обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение.

Print Friendly, PDF & Email