23.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Делото за стачката в болницата в Добрич продължава, макар че тя приключи отдавна

В началото на март ще продължи делото, образувано по искова молба на Многопрофилната болница за активно лечение /МБАЛ/ в Добрич срещу нейни служители. Дотогава трябва да бъде изготвена съдебна експертиза за установяване на действителната щатна численост на МБАЛ-Добрич, която Окръжният съд в Добрич допусна с цел изясняване на спора. Съдът уважи и искането на страните в следващото съдебно заседание да бъде проведен разпит на посочени от тях свидетели.
Делото е образувано по искова молба от „Многопрофилна болница за активно лечение–Добрич“АД, представляно от изпълнителния й директор д-р Георги Желязков, с която са предявени искове за установяване на незаконността на обявена на 13 октомври 2022г. ефективна стачка и провеждана предупредителна стачка против работници и служители в болницата. Ищецът е предявил исковете по Закона за уреждане на колективните трудови спорове в качеството си на работодател. Ответници са служители в болницата, за които се твърди, че са участвали в обявяването и провеждането на стачните действия. Исковата молба вече е насочена срещу 43 лица, тъй като ищецът оттегли първоначално предявените искови претенции по отношение на още 91 лица.
Защитата на ответниците оспорва исковете. Твърди, че в МБАЛ-Добрич, не е имало нито предупредителна, нито ефективна стачка, а само символични протестни действия от страна на работещите, които са провеждани по време на полагаемите им се дневни почивки.
В съдебното заседание съдът за пореден път призова страните към постигане на споразумение. Следващото заседание е насрочено за 1 март, от 13.30 часа.
„Стачка в болницата отдавна няма. Ръководството така и не отстъпи пред нашите искания. Някои от стачкуващите медицински сестри, които си намериха работа на друго място, напуснаха”, каза Снежана Николова, председател на организацията в лечебното заведение на Синдиката на българските медицински специалисти. Те напуснаха преговорите за подписване на колективен трудон договор, тъй като ръководството заяви, че не може да удовлетвори искането им за основна работна заплата от 1500 лева, каквато е договорена в отрасловия колективен трудов договор. Впоследствие те поискаха разговори за увеличение на основната работна заплата с около 375 лева, с което да се достигне сумата от 1500 лева, а не тези средства да се дават като допълнително материално стимиране и др. и да зависят от ръководството. Съгласие отново не беше постигнато. ДТ

Print Friendly, PDF & Email