01.08.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Два милиона кубически метра вода са постъпили в яз.” Тича” през последната седмица

Увеличеният приток е причина за замътняването

Нови два милиона кубически метра вода са постъпили в язовир Тича през последната седмица и към 16.02.2021 г количеството вода е малко над 167 милиона кубически метра. Всяка секунда през последното денонощие във водоема са постъпвали средно по 2,612 куб. метра, а са използвани 1, 159 куб. м., показват данните в Ежедневния бюлетин за състоянието на водите на Министерство на околната среда и водите. В същото време увеличеният и стабилен приток през последния месец причинява замътняване на водата, което я прави неприемлива за домакински и питейни нужди. „Ежедневно следим качеството на суровата вода, която постъпва от язовира за показател мътност като взимаме проби два пъти дневно. По мрежата проверяваме количеството на остатъчния хлор, което е в рамките на нормалното. Проблемът с мътността на водата ще изчезне автоматичто с пускане в експлоатация на пречиствателната станция за питейни води на гр. Шумен. След въвеждането и в експлоатация, стойностите на показателя „мътност“ ще се поддържат в стандартните граници, дори когато водата от язовира е замътена, тъй като при постъпване в пречиствателната станция, тя ще премине през филтрите и микроситата на пречиствателното съоръжение“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен.
Изграждането на пречиствателната станция за питейни води на гр. Шумен започна през октомрви 2020 г и е предвидено да завърши през пролетта на 2022 г. Към момента изпълнението на подобектите в рамките на проекта върви по утвърдения график.

Print Friendly, PDF & Email