26.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Двама съдии встъпиха в длъжност в Окръжия съд

Съдиите Павлина Паскалева и Станимир Ангелов вече са част от състава на Окръжния съд в Добрич. Миналата седмица те подписаха актовете си за встъпване в длъжност пред председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева и останалите окръжни съдии. Магистратите са повишени в длъжност с решение на Съдийската колегия на ВСС след проведен конкурс за повишаване в окръжните съдилища.
Павлина Паскалева има над 24 години юридически стаж, от който 19 години в органите на съдебната власт. От 2006г. е съдия в Районен съд –Добрич, а от септември 2020г. е командирована в Търговското отделение на Окръжен съд – Добрич.
Станимир Ангелов има над 23 години юридически стаж, изцяло в органите на съдебната власт. От 2001г. е съдия в Районен съд – Добрич. Окръжен съд-Добрич, разполага с 18 щатни бройки за магистрати. След встъпването на двамата съдии днес, незаета остава само бройката за младши съдия.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email