24.07.2024

Двама на финалната права за директор на РИМ-Добрич

Двама кандидати за директори на Регионален исторически музей – Добрич, са  допуснати до защита на концепциите си за управление и развитие на културната институция, както и до събеседване.

Това съобщиха  от Община Добрич.

Припомняме, че Добри Добрев и Надежда Иванова подадоха документи за вакантното място.

След събеседването, комисията, назначена със заповед на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов – председателствана от зам.-кмета по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева, Росица Маркова, главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ и Христина Николова, главен експерт “Човешки ресурси” в дирекция “Бюджет и финанси“, ще определят по-успешно представилият се кандидат.

Print Friendly, PDF & Email