22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Граждани и местни власти участват в определянето на политиките на Европейския съюз

Много ученици от училищата в Добрич участваха с интерес в срещата по проект „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ на Европейската комисия. Тя се проведе в голямата заседателна зала на общината. Във форума участваха кметът на Добрич Йордан Йорданов, ръководителят на центъра „Европа Директно” в Добрич Татяна Гичева, Теодор Стойчев – ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България, който се включи онлайн в събитието. Участваха още граждани, общественици, представители на бизнес–средите,. С проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ се създава европейска мрежа от избрани на местно равнище политици, чиято цел е подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС в съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление. Като представител на местната власт в проекта, кметът на Добрич Йордан Йорданов разкри целите и задачите с цел подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС чрез съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление. Татяна Гичева информира за резултатите от „Конференцията за бъдещето на Европа“, първа по рода си като важен общоевропейски демократичен процес с водени от гражданите дебати, с възможност на хората от цяла Европа да споделят идеите си и да спомогнат за оформянето на общото европейско бъдеще. Теодор Стойчев подчерта, че в проведените срещи с граждани, представители на бизнеса, местни власти, неправителствени организации основно е предложението да се промени начина на вземането на решения в Съвета на Европа към Европейския съюз и да отпадне изискването за единодушие на всички страни-членки. Тъй като 2022 е Европейска година на младежта, преподаватели, ученици и младежки работници представиха „Европа в училище” – младежки и ученически дейности, участия в проекти по програма „ЕРАЗЪМ +”, както и разработки на анализи по общоевропейски тематики. Форумът приключи с представяне на „Младежки център Добрич – с мисия и визия за младите хора“.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email