29.07.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Готови са два нови социални центъра за хора с деменция

Готови са двата нови социални центъра за грижи за лица с различна форма на деменция и техните семейства, изградени по ОП „Региони в растеж“. Днес бе открита сградата на ул. „Петко Стайнов“ 7. Обектите и услугите са част от цялостна политика на Община Варна за подкрепа на социално уязвими граждани в морската столица. Доказателство за това е увеличеният ръст на средствата за социални дейности – с 22%, в бюджета на града за 2021 г., подготвен от администрацията на кмета Иван Портних. На събитието присъстваха Коста Базитов, зам.- кмет, Христо Христов, кмет на район „Младост“, Таня Василева, директор на дирекция“ Социални дейности“, Емилия Дякова – ръководител на проекта, представители на строителните фирми, извършили ремонтите, социални партньори на общината.
Сградата на ул. „Петко Стайнов“ 7 е обновена, санирана, с подменени дограма, ВиК и ел. инсталации, с поставено видеонаблюдение. Капацитетът на услугата е 40 места. За посетителите са осигурени стаи за почасов отдих, дневна, зали за арт- и трудотерапия, физиотерапия и за индивидуална работа. Облагородени са и външните пространства. Предприети са действия да се осигури оборудване, обзавеждане и създаване на кадрови капацитет за новите услуги чрез използване на възможностите, които предлага Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Готов е и другият Център за грижа за лица с различни форми на деменция, с капацитет 15 места, в район „Владислав Варненчик“, който също се изгражда по проекта. Той е със застроена площ е 550 кв.м, на които са разположени 8 двойни стаи със самостоятелни санитарни помещения, дневна, трапезария, сензорна стая, стая за рехабилитация и помещение за персонала.
През октомври миналата година бе завършено и изграждането на Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в район „Аспарухово“.

Print Friendly, PDF & Email