25.02.2024

Глоба от 200 лева за председателя на Общинската избирателна комисия в Каварна

Казусът за възстановяване правата на отстранения от Общинскиясъвет в Каварна съветник Красимир Кръстев все още стои неразрешен. Въпреки решение на Върховния административен съд /13.07.22 г./  в негова полза, както и последно решение на Административен съд /АС/–Добрич, от 12 януари тази година, Кръстев все още не е допускан до заседания на Общинския съвет в Каварна. В комисии и сесии продължава да гласува влязлата на негово място съветничка. Председателят на Общинската избирателна комисия-Каварна, Даниела Николова е глобена с 200 лева за неизпълнение на съдебно решение. Следващата глоба е пет пъти по-висока.
С решението на АС-Добрич, се обявява за нищожно на Решение № 154/ 23.12.22 г. на Общинската избирателна комисия–Каварна, с което е отхвърлено възстановяването на правомощията на общинския съветник Красимир Кръстев.
Решението подлежи на обжалване чрез Административен съд–Добрич, пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаване на страните за постановяването му. До този момент не е обжалвано. Става ясно, че влязлата в състава на Общнския съвет в Каварна на мястото на Кръстев – Маруся Георгиева, по никакъв начин не може да присъства на сесии и да гласува решения. ИА „Добруджа”

Print Friendly, PDF & Email