19.04.2024

Гласуваха промени в статута за награда „Варна“

Промени в статута за награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование гласува ресорната комисия към Общински съвет – Варнa.
Документът не се променя по същество, корекциите са само технически, стана ясно на вчерашното заседание на комисията.
Заради преименуването на 24 май официалният празник в статута вече ще се нарича Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Подкрепено бе предложението центровете за подкрепа за личностно развитие, включително Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, да бъдат особени в отделна, нова категория и техните колективи да имат възможността да са носители на награда „Варна“.
Другите промени са свързани с видовете образователни институции. „Колектив на годината“ в основното/средното училищно образование и обслужващите звена става „Колектив на годината“ в основното, респективно средното образование.
На заседанието общинският съветник Петко Петков, който е директор на СУ „Свети Климент Охридски“ представи пред колегите си образователната платформа Грамотност.bg.
Тя е създадена от екип учители от училището и е насочена към функционалната грамотност на учениците от втори и трети клас.

Print Friendly, PDF & Email