15.07.2024

Гешев поиска Конституционният съд да каже дали ВСС, който е с изтекъл мандат, може да го отстрани

Главният прокурор Иван Гешев поиска от Конституционния съд да каже дали Висшият съдебен съвет, който вече над половин година е с изтекъл мандат, може предсрочно да прекрати мандата му. Искането идва в навечерието на заседание, на което ВСС трябва да се произнесе по същество за внесеното от шестима членове на прокурорската колегия искане за освобождаването на обвинител №1.

Конституционният съд вече образува дело по искането, а за докладчик по него е определен Атанас Семов.

Петгодишните мандати на съдебните кадровици изтекоха миналия октомври. Депутатите така и не избраха своята 11 – членна квота, за разлика от съдиите, прокурорите и следователите.

Ползвайки решението на Конституционния съд, свързано с изтеклите мандати на Съдебния инспекторат, според което той трябва да продължи да функционира, и старият състав на ВСС продължи да кадрува.

В момента, в който срещу него има внесени две искания за предсрочното му освобождаване и едно за дисциплинарно производство, обвинител №1 пита: Прекратяват ли се функциите на ВСС с изтичане на мандата му, конституционно допустимо ли е, след като е с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на т.нар. трима големи и другите административни ръководители в органите на съдебната власт, както и допустимо ли е да се формира нов Съвет с избраните миналата година членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите плюс членовете по право – председателите на Върховния касационен и Върховния административен и главния прокурор.

Според Иван Гешев изтеклите мандати на съдебните кадровици поставят въпроса за легитимността на техните решения, а съмненията за тяхната валидност застрашават правната сигурност. Той коментира и решението на КС, свързано със съдебния инспекторат, като обръща внимание, че в него удължаването на мандатите е определено като „защитен механизъм, приложим в изключителни ситуации, при който не са избрани членовете на състава на определен колективен конституционно установен орган, минимално необходими, за да функционира“. Какъвто не е случаят с ВСС, тъй като там има избрани членовете от професионалната квота.

Какво предстои сега – до дни Конституционният съд да каже допустимо ли е искането, а ако реши, че е – да се премине към обсъждането му по същество, което би отнело минимум два месеца. В това време ВСС трябва да реши – да замрази или да продължи процедурите, свързани с главния прокурор.

Междувременно от прокуратурата съобщиха, че започва проверка по сигнал за оказван натиск върху депутата Радостин Василев, който е дал показания пред районен прокурор за нещо, случило се на 25 май, което не се изяснява. От прокуратурата уточняват, че въз основа на проверката ще се прецени дали има данни за прехвърляне на сигнала в Софийската градска прокуратура и за разследване срещу лице с имунитет.

Print Friendly, PDF & Email