14.04.2024

Галатея Ханджиева ще ръководи Окръжен съд-Добрич, до избора на нов председател

Съдийската колегия на ВСС определи настоящия председател на Окръжен съд – Добрич – съдия Галатея Ханджиева, за изпълняващ функциите административен ръководител на институцията. Решението е в сила от 3 декември 2019 г. до встъпване в длъжност на нов председател. Решението е взето поради изтичащия на 2 декември т.г. първи мандат на сегашния председател.
Междувременно, с решение на Съдийската колегия, е открита и процедурата за избор на нов административен ръководител на Окръжния съд в Добрич.
Документи за участие в конкурса могат да се подават до 12 декември.
Кандидатите трябва да отговарят на определени условия, между които придобит статут на несменяемост и положителна комплексна оценка „много добра“ или „добра“ от последното периодично атестиране, високи професионални и нравствени качества.
Административните ръководители в органите на съдебната власт се назначават за срок от пет години. Ръководната длъжност може да се заема не повече от два мандата в един и същ орган на съдебната власт.

Print Friendly, PDF & Email