24.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В 4 села в община Крушари се изгражда соларно осветление с евросредства

Започнаха строително-монтажните работи по проект „Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари“, финансиран от държавен фонд „Земеделие“, съгласно подписан през 2021 г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съобщават оттам.
Проектното предложение предвижда изграждане на система за улично осветление с използване на слънчева енергия в четири населени места от община Крушари.
В село Крушари ще бъдат монтирани 152 соларни улични осветителни тела по главните улици „Георги Димитров“, „“Девети май“, „Възраждане“, „Девети септември“, „“ Димитър Дончев“, „Христо Смирненски“, като маршрутът обхваща всички околовръстни улични платна от общинския център и част от вътрешно уличната мрежа.
За село Телериг са планирани за монтиране 56 улични осветители – по главния път, свързващ селото с третокласна пътна мрежа, както и улицата в посока село Габер и главната улица на село Телериг. 30 соларни панела ще бъдат монтирани на ул. “Първа“ в село Лозенец, която е главната улица за селото и по нея е съсредоточен автомобилният поток към и от град Добрич. В село Ефрейтор Бакалово соларното улично осветление с 23 стълба ще обхване цялата главна улица, която е част от третокласната пътна мрежа, свързваща община Крушари с община Тервел, както и част от вътрешно селската улична мрежа. Съществуващите осветителни тела ще се запазят. Новите соларни модули се поставят на принципа – на срещуположния тротоар.
„Уличното осветление е една от най-големите разходни позиции в много градове по света, особенно в малките населени места. Алтернативното улично осветление- соларното, може да бъде икономично в много отношения. Предимствата му са, че не е необходимо да се полагат кабели и да се включва към общата електрическа мрежа,. дневната слънчева енергия се използва за зареждане на самообслужващи се акумулаторни батерии, а осветлението през нощта се осъществява в зависимост от акумулираната енергия през деня. контролът на заряда и използването на енергия се следи от микропроцесорен контролер, който предпазва от презареждане и изтощаване на акумулаторните батерии, соларните осветителни улични лампи се характеризират с висока светлинна ефективност и лесна и бърза инсталация, осветителните тела са с живот повече от 20 години и работят по 8 часа на ден в облачно и дъждовно време при температура -30 до +60 грациса по Целзий”, посочват аргументи от общината. Ще бъдат разположени метални стълбове с височина 6м., с височина на осветителните тела 5,5м. Осветени ще бъдат площадите и главните входно-изходни артерии. Основни цели на проекта са минимизиране на енергийните разходи за улично осветление в община Крушари и намаляване на негативните влияния върху околната среда чрез намаляване на вредните емисии в атмосферата, както и подобряване условията за живот и бизнес в района.Размерът на финансовата помощ е 1 149 610,00 лв.Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, но не по-късно от 15 септември.2023 г.
След изграждането на фотоволтаична инсталация върху сградата на общинската администрация в Крушари, това е вторият проект, свързан с използването на слънчева енергия. До края на 2023 г. общинското ръководство има амбиция да реализира още три проекта, свързани с изграждане на фотоволтаични инсталации на обекти с висок разход на електроенергия.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email