14.04.2024

В 158 страници Унгария обяснява на ЕС защо не нарушава върховенството на закона

В документ от 158 страници Унгария атакува точка по точка твърденията на Европейския съюз за отстъпление от демокрацията. Той бе публикуван малко преди първото изслушване в рамките на проверката дали Унгария нарушава законността, т.нар. разследване по чл. 7 от Договора за ЕС, инициирано от Европейския парламент. Най-строгото наказание по него може да бъде лишаване на Будапеща от право на глас в ЕС, но за това е необходимо единодушие, а Полша, срещу която е заведена същата процедура, и Унгария си обещаха да се защитават.
В документа Будапеща отново заявява защо смята, че процедурата е неоснователна, и отправя предизвикателство към юридическата основа и мотивите за нея.
„Унгарското правителство смята, че резолюцията на Европейския парламент е политически мотивирана, предубедена и фактологично неточна в много аспекти и следователно заключенията й са неоснователни. Освен това се отнася до редица въпроси, които явно попадат извън легитимния обхват на процедурата“, се казва в документа.
Според унгарското правителство методът за изчисление на гласовете при приемането на резолюцията нарушава основни процедурни правила и следователно тя е невалидна. Припомня се, че правителството започна действия в Съда на ЕС с искане за анулиране на резолюцията. Твърди се, че ако броят на въздържалите се е бил пресметнат като подадени гласове, резолюцията е нямало да се приеме.
Според документа човешкото достойнство, демокрацията, върховенството на закона, равенството, зачитането на човешките права и правата на малцинствата са ценности, залегнали в основния закон на страната и тя поддържа „сложна и ефективна система от вътрешни институционални гаранции за защита на тези ценности“.
Унгарското правителство припомня, че според чл. 4(2) от Договора за ЕС съюзът трябва да зачита националните идентичности на държавите членки, залегнали в конституционните им структури. Общ преглед на конституционните права не е сред правомощията, предоставени на съюза от държавите членки, се подчертава в документа.
Според унгарското правителство никое от изявленията, включени в мотивираното предложение на европарламента, не показва, че ще има явен риск от сериозно нарушаване на ценностите, залегнали в основата на Европейския съюз.
Анексът към документа представя точка по точка мотивите на Европейския парламент (тук и тук), последвани от позицията и правните аргументи на унгарското правителство.
Твърденията за заплаха за разделянето на властите не са обяснени в мотивираното предложение на Европейския парламент, те са политически предубедени, а конституционната традиция на всяка държава членка трябва да се зачита. В това отношение няма общи договорени европейски правила, които да се следват, се казва в документа.
Подчертава се, че ще се отнася до наказателните процедури според годишен доклад на Европейската комисия, публикуван през юли 2019 г., Унгария има единадесетия най-добър резултат от 28 държави членки по брой отворени наказателни процедури към 31 декември 2018 г. (50).
Твърди се, че правилата за конфликтите на интереси и имуществените декларации на членовете на унгарския парламент са едни от най-стриктните в ЕС.
Унгарското правителство е ангажирано да дава равен достъп до медийно съдържание на всички, което се вижда от силните правни и конституционни защити за медийната свобода в страната, няма цензура в интернет.
Източник Дневник
Снимка Ройтерс

Print Friendly, PDF & Email