22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В Шабла е подписан първият договор в област Добрич за новия програмен период 2021 – 2027 г.

Община Шабла е първият бенефициент в област Добрич, подписал договор за безвъзмездна помощ за програмния период 2021 – 2027 г., съобщават от Областния информационен център.
Проектът „Грижа в дома в община Шабла“ е насочен към осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Предвижда се да бъдат обхванати минимум 41 потребители, на които в продължение на 12 месеца ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране. Предвидено е и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост като лекарства, услуга по заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, но не по проекта). На потребителите ще бъде предоставена и информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. Предоставената здравно-социална грижа ще е в зависимост от извършената оценка на индивидуалните потребности.
Интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда ще се предоставят от предварително подбрани и обучени лица. Предвидено е да бъдат назначени 10 домашни санитари, 1 медицинско лице и 1 психолог.
Общата стойност на планираните проектни дейности е в размер на 225 282,29 лв. 100% безвъзмездни средства, осигурени от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., по процедура „Грижа в дома“. Тя е в продължение на операция „Патронажна грижа“, като основна цел е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email