22.07.2024

В три тервелски села изграждат водопровод и асфалтират улици

Проектът се финансира с 3 422 000 лв. от Програма за развитие на селските райони по договор, подписан в средата на 2018 г. В Зърнево, Безмер и Нова Камена живеят общо 2800 души
Водопровод и асфалтиране на улици осъществява Община Тервел в три села – Зърнево, Безмер и Нова Камена. Средствата за това са осигурени по проект, финансирана от европейската програва за развитие на селските региони. Общо 3 422 000 лв. ще бъдат инвестирани в инвестиционните намерения. От резултата ще се ползват 2 800 души, които постоянно живеят в селата.
Интензивният строителен сезон ще приключи след два месеца.След това, до края на годината, могат да бъдат изпълнявани предимно дейности в помещенията на обектите, коментират от Община Тервел.
С това е съобразена и строителната програма на общината.
Към настоящия момент се изпълнява последният етап от проект за рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в три села от Община Тервел – Зърнево, Нова Камена и Безмер. Последният етап включва полагане на асфалтови настилки в с.Зърнево. В селата Безмер и Нова Камена изпълнението приключи, с изключение на довършителни работи по маркировката.
Най-голяма е инвестицията в с.Зърнево. В него живеят над 1200 души.
Нова водопроводна инфраструктура бе положена по двете най-дълги улици в селото – улица „Втора“ и улица „Трета“.Общата дължина на новия водопровод е 3500 метра.
Общо 223 имота са присъединени към обновеното трасе посредством нови сградни отклонения.
Изпълнението продължава с пълно преасфалтиране на двете улици. Площта на новите асфалтови настилки е 19 200 кв. м. Общата стойност на инвестицията за с.Зърнево е 2 175 000 лв.
В село Нова Камена ремонтът бе фокусиран върху улици „Втора“ и „Шеста“. Общата дължина на новият водопровод е 1025 м.Общо 59 домакинства имат нови сградни отклонения и ползват вода от новия водопровод. Двете улици са изцяло преасфалтирани.
Площта на новите асфалтови настилки е 8 339 кв.м. Стойността на вложението в с.Нова Камена възлиза на 668 700 лв.
В село Безмер е извършен ремонт на подземна и надземна инфраструктура на улица „Трета“. Дължината на трасето е 828,5 м. Четиридесет и един имота имат нови сградни отклонения.
Площта на новата асфалтова настилка е 5 860 кв.м.
В село Безмер са инвестирани 502 920 лв. по този проект. През предходния програмен период, отново чрез проект по ПРСР , Община Тервел подмени водопроводът по ул.“Първа“ на с.Безмер – 1890 м. През тази година бе преасфалтирана изцяло улица „Първа“ в селото, като бяха подменени и бордюрите й.
В селата Зърнево, Безмер и Нова Камена живеят общо 2800 души.
Проектът за трите села се финансира по Програма за развитие на селските райони по договор, подписан в средата на 2018 г. Общата стойност на строителните работи в трите села е 3 422 000 лв.
Продължава строителството на параклиса в с.Коларци. Той носи името на Света Злата Мъгленска. Светицата се чества на 18 октомври . В случай, че времето е благоприятно, ще можем да осветим новия параклис на неговия храмов празник.
Работи се по обектите в капиталовата програма на общината.В началото на септември е завършен основен ремонт на клуба на пенсионера в с.Зърнево.Започва ремонт на приземно помещение към кметството в с.Кладенци.Целта е да се осигури по-добър достъп до кметството за възрастните хора в селото.
Ремонтите по сградите на учебните и детските заведения приключват. По време на учебната година ще се работи в дворните пространства на СУ „Й.Йовков“ и ДГ“Детелина“ в гр.Тервел.Средствата за две площадки за игра в двете образователни звена са получени от външно финансиране на общински проекти и Община Тервел и сроковете за извършване на строителството зависят от съгласувателните процедури с финансиращите органи.

Print Friendly, PDF & Email