28.05.2024

В сила са по-строгите правила за спиране на детските при неизвинени отсъствия

49 000 деца са останали без надбавки заради отсъствие от училище по неуважителни причини само за месец

41 хиляди семейства са били санкционирани със спиране на детски добавки за 1 месец през миналата учебна година. Причината – деца от задължителната предучилищна възраст са отсъствали 3 дни без уважителни причини от детска градина или тези в училище са имали 5 и повече неизвинени отсъствия за 1 месец. Общо 49 хиляди деца са останали без средства от държавата поради тези причини, сочи статистиката на Агенцията за социално подпомагане, цитирана от БНР.

За новата учебна година санкциите са още по завишени, целта е да се обвърже още по тясно подпомагането от държавата и отговорното родителство. От 1-ви август са в сила по-строгите санкции и помощите ще се спират за 12 месеца.

Главният експерт от Агенцията за социално подпомагане, Зоя Попова, поясни:

„Помощта ще се прекратява, считано от първо число на месеца, който е посочен в информацията от Министерство на образованието и науката, тъй като Агенцията за социално подпомагане ежемесечно получава по служебен път такава информация за допуснатите от децата и учениците отсъствия. Важно е да се каже, че в този случай месечната помощ може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването“.

Еднократната целева помощ за първолаците от 250 лева вече ще се плаща на два пъти, в началото на първия и на втория учебен срок. Ако детето не посещава редовно училище, вторият транш няма да се плати, а първият ще трябва да се възстановява.

Print Friendly, PDF & Email