16.05.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В община Тервел решават проблема със сгради със съсобственици

В община Тервел се обсъжда проекта на наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Тервел. С наредбата се регламентира реда за принудително събаряне на негодни за ползване и/или застрашаващи сигурността строежи, ако не са съборени доброволно в определения срок. Основанието за издаването на Наредбата е чл.196, ал.5 от Закона за устройството на територията. Такава наредба се предлага за първи път и ще бъде гласувана на заседанието на Общинския съвет през месец май.
„В нашата община не става дума толкова за незаконни строежи, тъй като не сме курортна зона, колкото за проблеми при съсобственост – между хора, между хора и община. Трудностите идват при сгради, които имат повече от един съсобственик, и това налага приемането на наредбата” – каза зам.-кметът на община Тервел Диана Илиева. Към момента такива обекта са 4, като належащият случай е обект в центъра на Тервел – бивша стоматология, в който съсобстевник е и общината – добави тя. „В нея има наематели – тези, които са на първия етаж, нямат проблем със състоянието на покрива, но тези на втория етаж имат.Собствеността на общината в сградата е твърде малка” – каза още Илиева.
„Ние сме уведомили собствениците на такива сгради, те го приемат нормално. Смятат, че е добре общината да се заеме с решаването на проблемите, а те ще заплатят тяхната част. Става дума за ремонти, а не за събаряне” – обясни зам.-кметът.
Очакваните резултати от приемането на наредбата са предприемане на законосъобразни действия по премахване на негодни и незаконни строежи от четвърта до шеста категория. Очакване да се сведе до минимум практиката, да се строи без строителни книжа или със съществени отклонение от издадените книжа. С наредбата ще се принудят собствениците и обитателите на строежи, да ги поддържат в добро техническо състояния, което ще осигури безопасното им използване. Предролага се тя да има възпиращ и възпитаващ ефект върху граждани, които тепърва възнамеряват да реализират строителство без да спазват надлежния законов ред.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email