20.04.2024

В Добрич сменят уличното осветление по основните булеварди по проект

Общинските съветници дадоха на последното си заседани съгласие община Добрич да кандидатства в процедура за подбор на проектни предложения „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление”, покана 2 по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Проектното  предложение на община Добрич ще бъде до размера на максималната допустима стойност – 2 млн. лева, като целта е да се обхване възможно по-голяма част от системата за улично осветление на град Добрич.
Реализацията на проекта ще намали преките разходи за електроенергия за улично осветление с поне 50%, при осигурено високо качество на осветлението чрез повишаване неговата енергийна ефективност.
Общините се задължават за период от 5 години след приключване на проекта, да извършват ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация от 10 % от получения размер на безвъзмездната помощ.
С друго решение съветниците дадоха съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на общинатапо друг проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта. 
Той включва енергийно ефективна подмяна на 680 осветителни тела по главните пътни артерии на града -бул. „25 Септември“,  бул. „Добруджа“, бул. „Русия“, бул. „25 Септември“ и ул. „Батовска“.

В отговор на въпроси на общински съветници, Елена Анастасова – гл. експерт „Електроенергетика“ , уточни, че общината не трябва да дофинансира нито един от двата проекта. По проекта за осветлението на четирите булеварда в момента тече избор на изпълнител.
В града имаме 7500 осветителни тела. 2500 от тях вече сме подменили по различни програми, натриевите лампи са на края на живога си, обясни Анастасова.

Print Friendly, PDF & Email