22.01.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В Добрич е образувано досъдебно производство за причините за засядането на кораба „Vera SU” и за щетите на околната среда

Екипажът все още не е разпитван
В Окръжната прокуратура-Добрич, е образувано досъдебно производство за престъпления по транспорта по чл. 340 от НК за изясняване на фактите и обстоятелствата, довели до засядането на кораба „Vera SU”, плаващ под панамски флаг, край село Камен бряг и за това дали са ненесени щети и вреди на флората и фауната в защитената природна местност „Яйлата” в община Каварна – съобщи окръжният прокурор Радослав Бухчев.
„До момента екипажът на кораба не е разпитан. Това ще се случи при евентуалното му слизане на брега. Ще бъдат иззети и необходимите корабни документи. Ако моряците не слязат на брега, ще се търсят други начини. Разпитите за това, какво се е случило, са крайно необходими, както и документите на морския съд. Корабът е потеглил от пристанище „Южний”,Украйна, а курсът му е с крайна точка пристанище Варна” – обясни магистратът. До момента в прокуратурата не е постъпвала информация за застрахователя на плавателния съд.
„Второто направление в разследването, с оглед вида на товара, мястото на засядане на кораба и евентуалните негативни последици за екологията в района, е за престъпление, при което би могла да бъде унищожена или увредена силно флора и фауна, както и да се достигне до престъпно замърсяване на околната среда. След като компетентните органи оценят какво е замърсяването на морската вода и дали са настъпили щети за природата, ще започне работа и в тази насока” – каза още Бухчев. Предвижда се да бъдат разпитани служители на „Гранична полиция”, „Морска администрация” и участвалите в претоварването на кораба. Възможно е да се налоги това да се изяснява в отделно досъдебно производство, като по него ще бъдат назначени и съответните съдебни експертизи.
„По третото направление на разследването ще се изяснява специално дали дали действията на оправомощените държавни органи и институции са били адекватни, навременни и правилни. Ще се разследва дали има бездействие от „Морска администрация” или други органи, имащи отношение към проследяването и навигацията на пострадалия плавателен съд” – заяви Бухчев.
Той съобщи, че все още в прокуратурата няма постъпил сигнал от министъра на околната среда и водите Асен Личев за действията на „Морска администрация”. Окръжният прокурор беше категоричен, прокуратурата си е планирала и провежда действия още преди сигнала на министъра.
В петък водещият разследването следовател е провел разпити на служители на „Гранична полиция”, имащи отношение към случая, съставен е план по разследването. Някои следствени мерки са свързани с действията и на други органи, като от тях се очаква навременна информация. Обсъжда се и въпросът за включването на втори следовател заради обема на разследването.
Законът предвижда по чл. 340 наказание – лишаване от свобода от 5 до 15 години, но зависи дали ума умисъл или не, дали е бил зстрашен човешки живот и др. / ДТ

Print Friendly, PDF & Email