14.04.2024

В Добричко създават най-много нови гори

650 декара с нови култури ще бъдат създадени през тази година на територията на Държавното горско стопанство-Генерал Тошево, 596 декара в ловното стопанство в Балчик и 357 в горското стопанство в Добрич. Това е най-мащабното залесяване за последните години на територията на Североизточното държавно предприятие, като в тези три стопанства ще бъдат създадени най-много нови гори. Всички дейности се финансират по програма „LIFE” и оперативната програма „Околна среда”, като има и различен процент съфинансиране от българска страна.
Експерти, които работят по програма „LIFE”, провериха няколко от новите култури в горското стопанство в Генерал Тошево, които са създадени в края на миналата година. Залесяването в обектите е комбинирано – с контейнерни фиданки от разсадника на Югоизточното държавно предприятие край село Локорско и жълъд. Лесовъдите отчетоха много добро прихващане и кълняемост. „Валежите през зимата не бяха достатъчни, притеснява ме и лятното засушаване в Добруджа, което през последните години нанася големи поражения не само на младите фиданки, но и изобщо на поясите в района”, каза зам.директорът на териториалното поделение инж. Димитър Иванов. Специалистът добави, че част от младите гори в близост до Генерал Тошево могат да се поливат и това е заложено в разчетите на стопанството, но останалите обекти са отдалечени, на по-труднодостъпни места, и е невъзможно до тях да бъде доставена техника и вода.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email