31.05.2024

В Генерал Тошево обучиха педагози как да „не прегреят“ в професията

Иновативните за България супервизии се осъществиха по предложение на ръководството на Общинска администрация

21 педагогически специалисти от община Генерал Тошево преминаха през групови супервизии, целящи превенция на т.нар. прегаряне в професията и подпомагане на индивидуалната работа на всеки един от тях, съобщиха от Община Генерал Тошево.

Преподавателите са преминали 4 групови и по една индивидуална супервизия на тематики в обхват „Взаимоотношения в колектива“, „Емоции“, „Работа с деца със специални образователни потребности“ и „Работа с деца с агресивно поведение“.
Основните цели на проведената супервизия са повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, подпомагане укрепването на екипния дух и сплотеността на работа, както и постигане на по-висока удовлетвореност от професионалната реализация.
Всеки специалист, преминал курса, ще получи удостоверение за обучението и по един кредит.
Супервизията сред работещите с деца и юноши в педагогическа среда е категорична иновация за педагогическите специалисти не само в България, но и в Европа. Запознаването със същността, основните модели и функции на супервизията от една страна, а от друга страна овладяването на знания по теоретичната рамка, ефективността и приложимостта на супервизията са в основата на курса. Анализирането на основните характеристики на моделите на супервизия, основните цели, ползи, стъпки за ефикасното прилагане, както и развиването на професионални умения, свързани с различните функции и роли на супервизора, както и с различните форми и техники на супервизията залягат в основата на курса. От следващата година се очаква да се залегнат като стандарт от Министерството на образованието и науката.

Print Friendly, PDF & Email