07.07.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

В Балчик търсят музикални таланти с проект

Проектът „Силата на хоровата общност – Виртуален мост във време на социална изолация“ има за цел да запознае широката аудитория с магията и красотата на пеенето в хоров състав, на това да си част от общност, в която хората са активни и позитивни – каза хоровият диригент д-р Валентина Георгиева, ръководител на проекта.
В рамките на половин година екипът на „Музикален свят-Балчик“ ще посети шест училища в града – „Антим I“, „Кирил и Методий“, „Христо ботев“ и др., както и детските градини „Знаме на мира“, „Чайка“ и „Здравец“. Чрез възможностите на съвременните технологии децата от детските градини и училищата ще влязат в репетиционната зала заедно с пеещите си връстници, но не само като наблюдатели, а и като активни участници. По този начин се дава възможност на всяко едно дете да открие таланта си и да стане част от вокална студия към читалище „Паисий Хилендарски-1870“, ръководена от Георгиева. Проектът е едновременно мащабен и иновативен и ще се разгърне в три основни модула – „Запознаване“, „Ритъмът е в мен“ и „Аз мога“. След всяка среща ще бъдат изготвени видео-материали, които ще станат част от училищния живот, а родителите и широката общественост ще могат да видят какво правят децата-участници в проекта.
Проектът се реализира на територията на град Балчик, но при успех ще бъде реализиран в следващите години в цялата Община и безвъзмездно споделен с колегите от страната.
„В този проект децата са главните действащи лица. Вярвам, че ние от „Музикален свят-Балчик“ заедно с екипите на учебните заведения, ще успеем да върнем усмивките по лицата им.“ – споделя още д-р Валентина Георгиева. Партньори по проекта са община Балчик, НЧ „Паисий Хилендарски-1870“ и учебните заведения на територията на град Балчик.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email