25.07.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Въпреки пандемията ще има матури за 4 и 10 клас, как се отразяват оценките?

На сайта на МОН е публикувана информация как ще изглеждат

„Външното оценяване след 4-и и 10-и клас е задължително по закон, така че от гледна точка на това то няма да отпадне“, коментира пред БНР Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката.

Министърът на образованието Красимир Вълчев също заяви преди дни, че няма да има отпадане на външното оценяване след 4-и и 10-и клас, независимо че омбудсманът поиска това да стане тази година, заради пандемичната обстановка и дистанционното обучение.

„Националното външно оценяване важи за 4-и, 7-и и 10-и клас според нормативната уредба – то е задължително за тези класове. Ако ученик не се яви, трябва да представи бележка за уважителни причини, защо се е наложило това – това важи и за външното оценяване за учениците от 10-и клас. Националното външно оценяване не спира ученик от продължаване в по-горните класове – тоест, който не се е явил на външно ученик, продължава напред в училище според успеха, който има до този момент“, каза тя.

По думите на Евгения Костадинова оценките от външното оценяване за 10-и клас се отразяват в удостоверението за завършен първи гимназиален етап – те не балообразуват дипломата за средно образование – дипломата за средно образование отчита успеха от 11-и и 12-и клас.

„То е важно защото дава информация за пропуските и напредъка на конкретния ученик, оценката му не е дадена от преподаващия му учител, а е уловила базовите му умения, придобити в целия етап – така че външното оценяване е важно и за ученика, и за родителя. Външното оценяване дава и информация за качеството на образователната ни система – на национално и регионално равнище, също и дали е адекватно обучението за съответната възрастова група. За 10-и клас външното оценяване е също много важно, за една част от учениците, които учат в обединени училища и въз основа на резултатите от това оценяване сменят училището си“, каза още експертът.

Още през август месец на сайта на МОН е публикувана информация как ще изглеждат външните оценявания и кои ключови резултати от обучението ще бъдат измервани на изпитите.

dnes.bg

Print Friendly, PDF & Email