27.05.2024

Вълчи дол с решение за инвестиционно намерение за построяване на ветропарк на територията на общината

На вчерашната общинска сесия във Вълчи дол бе взето положително решение за допуск до ПУП на инвестиционно намерение на „Добротич уинд“ АД за построяване на ветропарк на територията на следните населени места, част от общината: с. Добротич, с. Михалич, с.Калоян, с. Есеница, с. Искър и с. Изворник.
С 9 на 4 положителни гласа решението беше одобрено след обществено обсъждане за и против, което протече публично с представители на двете страни преди самата сесия. Поддръжници и на двете тези изложиха своите аргументи, като Общински съвет обясни на аудиторията значението на решението за допуск до ПУП. Това е само първата процедура, която дава възможност на отговорните институции да започнат работа по оценка на различни аспекти като влияние върху околната среда, капацитет на преносната мрежа и други. Решение за даване на ход на проекта следва да бъде взето едва след успешно преминаване на всички процедури и не по-рано от административно заложения срок, който възлиза на около 2 години.
Планираната инвестиция е на стойност от около 900 млн. лева и предвижда 50 генератора с обща мощност от 350 МВт. Това ще бъде най-мащабният подобен парк у нас, който ще захрани около 250 хиляди домакинства със зелен ток. Хоризонтът на експлоатация е около 35 години, като инвеститорът ще използва собствени терени и финансиране от големи международни банкови институции, без да разчита на субсидии, според официална информация от „Добротич уинд“ АД.

Print Friendly, PDF & Email