05.08.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Втората пенсия – по желание еднократно или разсрочено

Местенето на събраните суми от фондове към НОИ по строга схема

Три вида пенсионни продукти ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове: пожизнена пенсия за старост, разсрочено и еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида на всеки осигурен. Това решиха депутатите като приеха на второ четете промени в Кодекса за социално осигуряване.
Пожизнена пенсия ще получават родените след 1 януари 1960 г., които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година.
За пожизнената пенсия са предвидени два подварианта – с гарантиран период на изплащане или сумата да бъде разсрочена за определен брой години. В този случай срокът на плащането и размерът му ще бъдат избирани от пенсионера.
Разсрочено изплащане на сумата за определен брой години ще има и за хората, чиито партиди не са достатъчно големи, за да получат пожизнена, но надхвърлят три пъти размера на минималната пенсия.
Еднократното изплащане е възможно хора, които имат в партидите си по-малко пари, отколкото е размерът на 3 минимални пенсии – 900 лв.
Депутатите приеха и по-сложна схема за прехвърлянето на парите от универсалните частните пенсионни фондове в НОИ.
От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. прехвърлянето на парите в НОИ ще става не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсия.
От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. ще може да се прехвърлят пари в НОИ не по-късно от 2 г. преди навършването на възрастта, а от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 г. От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. срокът е не по-късно от 4 г., а от 2038 г. се връщат петте години.
dnes.bg

Print Friendly, PDF & Email