27.05.2024

Водните аварии днес 27 септември

Днес без водоподаване ще са адресите:

За град Добрич: Бул. 25 септември 37;
За община Добричка: с. Богдан; с. Божурово;

За община Балчик: СК Бобовец; с. Кранево – ул. Рила;

За община Каварна: пс. Каварна 1 и 2; пс. Болата; с. Нейково; с. Чунчево;
За община Тервел: с. Орляк; с. Сърнец;

За община Шабла : с. Горун; с. Пролез;

За община Крушари: с. Дяково;

Print Friendly, PDF & Email