01.10.2023

Водните аварии днес 16 декември

Днес без водоподаване ще са адресите:

За град Добрич: ул. Незабравка 11;

За община Добричка: с. Медово; с. Плачи дол; с. Бранище; с. Победа; с. Дончево;
За община Каварна: с. Поручик Чунчево;

За община Тервел: с. Кладенци;

За община Генерал Тошево: с. Росица;

За община Шабла : с. Горичане;

Print Friendly, PDF & Email