20.06.2024

Водните аварии днес 15 ноември

Днес без водоподаване ще са адресите:

За град Добрич: Лозята -Орбита; ул. Суха река
За община Добричка: с. Плачи дол; с. Черна; с. Стефаново. с. Златия
За община Балчик: с. Кремена

За община Каварна: с. Видно; Р-104

За община Генерал Тошево: с. Вичово; с. Калина

За община Шабла : с. Горичане

За община Крушари: пс. Крушари

Print Friendly, PDF & Email