01.10.2023

Водните аварии днес 14 ноември

Днес без водоподаване ще са адресите:

За град Добрич: Лозята – трити път;

За община Добричка: Напор пс. Дулапкулак – с. Драганово; с. Богдан; с. Дончево; с. Опанец; с. Войсил; с. Полк. Иваново; с. Ловчанци; с. Миладиновци; с. Паскалево; с. Малка Смолница;
За община Балчик: Балчик – ул. Черно море; с. Царичино;
За община Каварна: Каварна – ул. Стефан Караджа; с. Свети Никола;
За община Тервел: с. Орляк;

За община Генерал Тошево: с. Изворово; с. Присад;
За община Шабла : с. Горичане;

За община Крушари: с. Коритен;

Print Friendly, PDF & Email