24.07.2024

Водните аварии днес 10 септември

Днес без водоподаване ще са адресите:

За град Добрич: ул. Осми март х ул. Чая;

За община Добричка: с. Смолница; с. Врачанци; с. Минково; Напор Батово;
За община Балчик: с. Змеево;

За община Каварна: с. Чунчево; с. Могилище; с. Вранино;
За община Тервел: с. Нова Камена; с. Сърнец; с. Кочмар;
За община Генерал Тошево: с. Великово; с. Василево; с. Йовково;
За община Шабла : с. Божаново;

За община Крушари: с. Северци; с. Крагулево;

Print Friendly, PDF & Email