27.05.2024

Водните аварии днес 07 септември

Днес без водоподаване ще са адресите , за Община Добрич-селска: с. Бранище; с. Врачанци; с. Безводица , за Община Г. Тошево: Скендерли могила / с. Балканци, с. Конаре /

Print Friendly, PDF & Email