15.07.2024

Висшият адвокатски съвет: Иван Гешев не става за главен прокурор!

Настоява се същият да бъде отстранен от конкурса, чийто единствен участник е. Предната седмица 103 адвокати от различни колегии в страната депозираха позиция против кандидатурата на зам.-главния прокурор за пръв обвинител на Републиката
Остро и мотивирано Висшият адвокатски съвет заяви остро и аргументирано защо единственият номиниран за главен прокурор – Иван Гешев, не отговаря на изискванията за заеманата длъжност и призова Висшият съдебен съвет да отхвърли кандидатурата му.
„Висшият адвокатски съвет счита, че кандидатът г-н Иван Гешев не показа, че притежава нужните качествата, за да бъде избран за главен прокурор на Република България и да отговори на високите очаквания, на правната общност и в частност на адвокатурата, а и на обществото като цяло.“
Това се казва в Становище на Висшият адвокатски съвет, депозирано до членовете на пленума на Висшия съдебен съвет. Същото е основано на решение № 1947/18.07.2019 г., с което е прието прие становище относно качествата, които трябва да притежава кандидатът за главен прокурор на Република България.
В Обръщението са изброени задължителните качества, които се очаква да притежава главният прокурор на РБългария, каквито не се забелязвало да притежава Иван Гешев.
„Няма правова държава там, където няма гарантирано право на защита. Няма ли професионална защита, каквато по Конституция се осъществява от адвокатурата, няма гаранции за прилагане на презумпцията за невиновност, нито за справедлив процес.“, категорично е становището на Висшия адвокатски съвет. Там се припомня изразеното публично мнение на Иван Гешев, че адвокатът “взима пари от хората, които защитава, независимо каква е истината”.
„Незачитането на конституционната роля на адвоката като защитник на гражданите при опазване на законните им права и интереси, означава отричане на конституционно гарантираното право на защита на всеки пред държавните органи, включително следствието, прокуратурата и съда (чл. 56 от Конституцията), а оттам – и незачитане на устоите на самата правова държава.“, пише още в Обръщението.
„Обръщаме се към Вас с искане да не одобрявате кандидатурата на единствения кандидат за главен прокурор, да прекратите настоящата и да насрочите нова процедура.
Висшият адвокатски съвет се надява, че ще имате воля и смелост да проведете честна и справедлива процедура за избор на нов главен прокурор, която да не буди каквито и да било съмнения и да доведе до избор на кандидат, който е безспорен правен и морален авторитет.“, пише в заключение Висшият адвокатски съвет.
Предната седмица 103 адвокати от различни адвокатски колегии в страната, депозираха във ВСС позиция против кандидатурата на Гешев за главен прокурор.
Становището, изпратено от името на „Фейсбук общност на българските адвокати“ (ФОБА), рязко се различава от безличните и писани по калъп становища в подкрепа на Гешев, които от месец и половина се изпращат от цели трудови колективи на прокуратурата и следствието, а после и от името на областните дирекции на МВР. Последва подкрепа от ръководството на ДАНС, а днес заедно със становището на ФОБА е публикувана и позиция на ръководството на ГДБОП. Както всички позиции в подкрепа на Гешев, в него в рамките на шест изречения се декларира колко е важно взаимодействието и сътрудничеството между правоохранителните и правораздавателните органи в стил, който много наподобява този на концепцията на Иван Гешев.
Преинтересно е дали това Становище ще бъде публикувано на страницата на ВСС, както бяха публикувани десетки становища за подкрепата на Иван Гешев – главен прокурор, от села, паланки, прокуратури, ОД МВР-та, ДАНС и какви ли още не – все пряко зависими от него.
rns

Print Friendly, PDF & Email